Žádost o český důchod pro žadatele s bydlištěm v Tunisku - tiskopis TN/CZ 202

Váš prohlížeč - MS Internet Explorer #version# - již nepatří mezi podporované prohlížeče. Doporučujeme přejít na některý jiný prohlížeč, podrobnosti najdete v prohlášení o přístupnosti.

Box - Tiskopis

Žádost o český důchod pro žadatele s bydlištěm v Tunisku - tiskopis TN/CZ 202

Tiskopis slouží osobám s bydlištěm v Tunisku, které žádají o český důchod podle Smlouvy o sociálním zabezpečení mezi ČR a Tuniskou republikou (č. 9/2018 Sb. m. s.). Lze jej uplatnit pro žádost o starobní, invalidní, pozůstalostní důchod.

Vyplněný tiskopis odevzdejte níže uvedené instituci nebo její regionální pobočce podle místa bydliště žadatele:

  • jste-li zaměstnancem nebo OSVČ:

La Caisse Nationale de Sécurité Sociale
​​​​​​​49, Avenue Taïeb M´hiri
1002 Tunis
LA RÉPUBLIQUE TUNISIENNE

www.cnss.tn/fr

  • jste-li veřejným činitelem státu, místních úřadů a veřejných institucí:

La Caisse Nationale de Retraite et de Prévoyance Sociale
6 Avenue Mohamed V
1001 Tunis
LA RÉPUBLIQUE TUNISIENNE

www.cnrps.nat.tn

Tato instituce postoupí Vaši žádost o důchod ČSSZ k vyřízení. V případě potřeby Vás požádá o doplnění dalších informací.

​​​​​​​Podrobnější informace o nárocích na důchod podle této Smlouvy naleznete na webových stránkách ČSSZ v sekci Mezinárodní smlouvy.

žárovka

Přihlaste se a vyplňte snadněji

Pokud jste se přihlásil/a, údaje registrované o Vaší osobě budou po otevření tiskopisu vyplněny automaticky.

Přihlaste se