Čestné prohlášení o pobytu na území UK pro aplikaci Výstupové dohody

Váš prohlížeč - MS Internet Explorer #version# - již nepatří mezi podporované prohlížeče. Doporučujeme přejít na některý jiný prohlížeč, podrobnosti najdete v prohlášení o přístupnosti.

Box - Tiskopis

Čestné prohlášení o pobytu na území UK pro aplikaci Výstupové dohody

Žadatel tiskopisem potvrzuje, zda k uvedenému dni má či nemá platné povolení k pobytu na území Spojeného království Velké Británie a Severního Irska, a pokud ano, uvádí své číslo pojištění ve Spojeném království Velké Británie a Severního Irska a unikátní kód přidělený systémem EU Settlement Scheme.

Více o určení státu pojištění ve vztahu k evropským koordinačním nařízením naleznete na webu ČSSZ.

Více o určení státu pojištění ve vztahu k mezinárodním smlouvám o sociálním zabezpečení, které Česká republika uzavřela, naleznete na webu ČSSZ.

žárovka

Přihlaste se a vyplňte snadněji

Pokud jste se přihlásil/a, údaje registrované o Vaší osobě budou po otevření tiskopisu vyplněny automaticky.

Přihlaste se