Žádost o albánský důchod pro žadatele s bydlištěm v České republice - tiskopis CZ/AL 202

Váš prohlížeč - MS Internet Explorer #version# - již nepatří mezi podporované prohlížeče. Doporučujeme přejít na některý jiný prohlížeč, podrobnosti najdete v prohlášení o přístupnosti.

Box - Tiskopis

Žádost o albánský důchod pro žadatele s bydlištěm v České republice - tiskopis CZ/AL 202

Tiskopis slouží osobám s bydlištěm v České republice, které žádají o albánský důchod podle Smlouvy mezi ČR a Albánskou republikou o sociálním zabezpečení (č. 2/2017 Sb. m. s.). Lze jej uplatnit pro žádost o starobní, invalidní, pozůstalostní důchod.

Tiskopis vyplňte hůlkovým písmem nebo elektronicky. Vyplněný tiskopis odevzdejte na příslušné OSSZ. Tato instituce postoupí Vaši žádost o důchod na adresu:

ČSSZ
Křížová 25
225 08 Praha 5
​​​​​​Česká republika

www.cssz.cz

ČSSZ k tiskopisu připojí potvrzení o Vašich dobách pojištění v ČR a po případném doplnění dalších potřebných údajů vše odešle albánskému nositeli pojištění (Institut sociálního pojištění).

Podrobnější informace o nárocích na důchod podle této Smlouvy naleznete na webových stránkách ČSSZ v sekci Mezinárodní smlouvy.