Žádost o český důchod pro žadatele s bydlištěm v Izraeli - tiskopis IZR-CZ

Váš prohlížeč - MS Internet Explorer #version# - již nepatří mezi podporované prohlížeče. Doporučujeme přejít na některý jiný prohlížeč, podrobnosti najdete v prohlášení o přístupnosti.

Box - Tiskopis

Žádost o český důchod pro žadatele s bydlištěm v Izraeli - tiskopis IZR-CZ

Tiskopis slouží osobám s bydlištěm v Izraeli, které žádají o český důchod podle Smlouvy mezi ČR a Státem Izrael o sociálním zabezpečení (č. 73/2002 Sb. m. s.). Lze jej uplatnit pro žádost o starobní, invalidní, pozůstalostní důchod.

Vyplněný tiskopis odevzdejte níže uvedené instituci, nebo její regionální pobočce podle místa bydliště žadatele, která postoupí žádost o důchod ČSSZ k vyřízení:

National Insurance Institute
Liaison Office for International Conventions
13, Weizmann Avenue
P.O.Box 90009
91909 Jerusalem
ISRAEL

www.btl.gov.il

Podrobnější informace o nárocích na důchod podle této Smlouvy naleznete na webových stránkách ČSSZ v sekci Mezinárodní smlouvy.

žárovka

Přihlaste se a vyplňte snadněji

Pokud jste se přihlásil/a, údaje registrované o Vaší osobě budou po otevření tiskopisu vyplněny automaticky.

Přihlaste se