Uplatnění nároku na dávku důchodového pojištění

Váš prohlížeč - MS Internet Explorer #version# - již nepatří mezi podporované prohlížeče. Doporučujeme přejít na některý jiný prohlížeč, podrobnosti najdete v prohlášení o přístupnosti.

Box - Tiskopis

Uplatnění nároku na dávku důchodového pojištění

Prostřednictvím tiskopisu si pojištěnec zachová datum uplatnění nároku na dávku důchodového pojištění v souvislosti s podáním žádosti o důchod v případech, kdy ve výjimečných a ojedinělých situacích nemůže řádně sepsat žádost na OSSZ.

Upozornění: V souladu s ust. § 82 odst. 1 zákona č. 582/1991 Sb. musí být žádost o dávku důchodového pojištění podána na předepsaném tiskopisu prostřednictvím OSSZ. Podání tiskopisu Uplatnění nároku na dávku důchodového pojištění tedy není žádostí o důchod, ale je pouze uplatněním nároku ve smyslu ust. § 81 odst. 1 téhož zákona. K sepsání formální žádosti je tedy nutné se dostavit do data stanoveného po dohodě s OSSZ v návaznosti na toto podání (datum lze dohodnout telefonicky, e-mailem, popř. rezervací v online objednávkovém systému), nejpozději však do 90 dnů ode dne uplatnění nároku. V případě, že nebude ve lhůtě uvedené v předchozí větě žádost o důchod sepsána, bude toto podání považováno za neúčinné.

žárovka

Přihlaste se a vyplňte snadněji

Pokud jste se přihlásil/a, údaje registrované o Vaší osobě budou po otevření tiskopisu vyplněny automaticky.

Přihlaste se