Žádost o určení použitelných právních předpisů pro zaměstnance, který je současně OSVČ

Váš prohlížeč - MS Internet Explorer #version# - již nepatří mezi podporované prohlížeče. Doporučujeme přejít na některý jiný prohlížeč, podrobnosti najdete v prohlášení o přístupnosti.

Box - Tiskopis

Žádost o určení použitelných právních předpisů pro zaměstnance, který je současně OSVČ

Tímto tiskopisem žádá osoba vykonávající zaměstnání a samostatnou výdělečnou činnost na území dvou nebo více států o vystavení potvrzení o příslušnosti k právním předpisům, tj. formuláře A1 v případě evropských koordinačních nařízení nebo bilaterálního formuláře/potvrzení v případě mezinárodní smlouvy o sociálním zabezpečení.

Více o určení státu pojištění ve vztahu k evropským koordinačním nařízením naleznete na webu ČSSZ.

Více o určení státu pojištění ve vztahu k mezinárodním smlouvám o sociálním zabezpečení, které Česká republika uzavřela, naleznete na webu ČSSZ.

V případě elektronického podání žádosti o vystavení potvrzení o příslušnosti k právním předpisům formou zaslání xml souboru do datové schránky je třeba zaslat každou žádost a její přílohy samostatně, tj. v jedné datové zprávě zaslat vždy pouze jeden xml soubor a dotčené přílohy.

žárovka

Přihlaste se a vyplňte snadněji

Pokud jste se přihlásil/a, údaje registrované o Vaší osobě budou po otevření tiskopisu vyplněny automaticky.

Přihlaste se