Prohlášení o přístupnosti

Váš prohlížeč - MS Internet Explorer #version# - již nepatří mezi podporované prohlížeče. Doporučujeme přejít na některý jiný prohlížeč, podrobnosti najdete v prohlášení o přístupnosti.

Prohlášení o přístupnosti

Box - Obsah

ČSSZ se zavazuje k zpřístupnění svých internetových stránek v souladu se zákonem č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, které provádějí směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2102.

Toto prohlášení o přístupnosti se vztahuje na internetové stránky www.cssz.cz a eportal.cssz.cz.

Stav souladu

Tyto internetové stránky jsou částečně v souladu se zákonem č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, z důvodu výjimek uvedených níže.

Nepřístupný obsah

Některé dokumenty z externích zdrojů či starší soubory, které vznikly před účinností předpisů, nemusí splňovat všechny požadované náležitosti a mohou být nepřístupné. Některá starší fota či fotoalba ve fotogaleriích postrádají alternativní textový popis. Některá videa vložená přímo na web mohou postrádat titulky. Uvedení těchto nedostatků do souladu se zákonem a s pravidly přístupnosti nebude z důvodu nepřiměřené zátěže realizováno, ve smyslu článku 5 směrnice (EU) 2016/2102.

Vypracování tohoto prohlášení o přístupnosti

Prohlášení bylo vypracováno dne 9. 9. 2020.

Pro vypracování tohoto prohlášení byla použita metoda vlastního posouzení provedeného Českou správou sociálního zabezpečení.

Zpětná vazba a kontaktní údaje

Své podněty k technickým problémům se zobrazováním stránek www.cssz.cz a eportal.cssz.cz můžete zasílat na Call centrum technické podpory ČSSZ: technicka.podpora@cssz.cz.

Postupy pro prosazování práva

V případě neuspokojivé odpovědi na oznámení nebo žádost zaslanou v souladu s čl. 7 odst. 1 písm. b) směrnice (EU) 2016/2102, kontaktujte příslušný orgán pro prosazování práva:

Ministerstvo vnitra
odbor eGovernmentu
náměstí Hrdinů 1634/3
140 21 Praha 4
e-mail: pristupnost@mvcr.cz

Prostředky používané pro publikaci informací

Uveřejňované informace jsou publikovány s využitím značkovacího jazyka HTML5, vzhled je formátován s využitím stylového předpisu CSS.

Tiskové sestavy jsou nabízeny v podobě dokumentů formátu pdf. Pro zobrazení dokumentů ve formátu pdf je třeba mít nainstalovaný prohlížeč Adobe Reader, který je zdarma ke stažení z internetových stránek společnosti Adobe.

Doporučená konfigurace

Minimální nároky na hardware

Minimální nároky na hardware splňuje běžný kancelářský počítač nebo notebook s připojením k internetu, který zároveň splňuje další požadavky uvedené níže.

Minimální internetové připojení

Doporučuje se alespoň ADSL připojení s rychlostí 1024/256 kb/s.

Operační systémy a webové prohlížeče

Optimální zobrazení a práci s tiskopisy a se službami ePortálu umožňují tyto operační systémy a webové prohlížeče:

 • MS Windows 10 a vyšší
  • Edge aktuální verze
  • Google Chrome aktuální verze
  • Mozilla Firefox a ESR aktuální verze
 • Mac OS X 10.12 - Sierra a vyšší
  • Safari aktuální verze
 • OS Linux
  • Mozilla Firefox a ESR aktuální verze

U neuvedených kombinací operačních systémů a webových prohlížečů nelze garantovat plnou podporu.

Od 8. 1. 2018 je podporován pouze protokol TLS verze 1.2. Není tak možno komunikovat s ePortálem z PC vybavených MS Windows verzí Vista, XP a nižších vzhledem k tomu, že tyto operační systémy nejsou s protokolem TLS 1.2 kompatibilní. V operačních systémech MS Windows 8 a MS Windows 10 doporučujeme ověřit nastavení podpory protokolu TLS 1.2 postupem popsaným v příloze (PDF 459,6 kB).

Další nároky na software

Pro zobrazení tiskových sestav je třeba mít nainstalovaný prohlížeč Adobe Reader od verze 9.0, který je zdarma ke stažení z internetových stránek společnosti Adobe.

Pro práci s interaktivními tiskopisy je třeba na PC a noteboocích povolit internetovému prohlížeči instalaci doplňků:

 • U MS Edge – FormApps Signing Extension
 • U Google Chrome – FormApps Signing Extension
 • U Mozilla Firefox – FormApps Signing Extension
 • U Safari – FormApps Signing Extension

Tyto doplňky zajišťují funkcionalitu pro odesílání tiskopisů s elektronickým podpisem. Instalace doplňku se nabídne automaticky při prvním otevření tiskopisu či při zjištění jeho novější verze.

Mobilní zařízení

Služby ePortálu ČSSZ jsou dostupné také na mobilních zařízeních, která obsahují některý z podporovaných webových prohlížečů.

Pro použití a vyplnění interaktivních tiskopisů na tabletech nebo chytrých mobilních telefonech je třeba stáhnout aplikaci FormApps Mobile. Aplikace FormApps Mobile zajišťuje funkcionalitu pro odesílání tiskopisů s elektronickým podpisem či prostřednictvím datové schránky. Aplikace je dostupná zdarma v App Store a Google Play.

Podporované mobilní operační systémy:

 • Android od verze 11
 • iOS od verze 12.3

Bezpečnost

Portál ČSSZ a ePortál ČSSZ jako internetové aplikace používají zabezpečené spojení prostřednictvím bezpečnostního certifikátu vydaného certifikační autoritou GeoTrust.

Informace o cookies

Cookies jsou malé datové soubory, díky kterým si navštívené webové stránky pamatují vaše úkony a nastavení, které jste na nich provedli, takže tyto údaje nemusíte zadávat opakovaně. Cookies nepředstavují nebezpečí, mají však význam pro ochranu soukromí. Cookies nelze použít pro zjištění totožnosti návštěvníků stránek ani ke zneužití přihlašovacích údajů.

Další informace lze nalézt například na wikipedii.

Jaké cookies používáme?

Používáme cookies například pro zachování přepnutí zobrazení z mobilních zařízení do PC verze webu a další pro zachování vašich preferencí při prohlížení těchto webových stránek.

Dále používáme cookies třetích stran (např. Google Analytics pro analýzu návštěvnosti). Tyto cookies jsou řízeny třetími stranami a nemáme přístup ke čtení nebo zápisu těchto dat.

Žádné z cookies použitých na našich webových stránkách neslouží ke sběru informací, které by odhalily Vaši osobní identitu.

Název cookie Doporučení Doba uložení Kdo má přístup k informacím Účel použití Kategorie cookies
COOKIE_SUPPORT Nedoporučujeme blokovat 1 rok .cssz.cz Informuje o podpoře cookies uživatele. Nezbytné cookies
GUEST_LANGUAGE_ID Nedoporučujeme blokovat 1 rok .cssz.cz Uchovává jazykové nastavení Nezbytné cookies
NSC_* Nedoporučujeme blokovat 1 den .cssz.cz Určuje na jaký cílový server bude webová komunikace směrována s cílem optimalizovat odezvu aplikace. Nezbytné cookies
LFR_SESSION_STATE_* Nedoporučujeme blokovat Po dobu platnosti relace nebo do uzavření prohlížeče .cssz.cz Interní cookie, která si řídí vnitřní stavy. Nezbytné cookies
JSESSIONID Nesmí být blokováno, aby portál správně fungoval Po dobu platnosti relace nebo do uzavření prohlížeče .cssz.cz Pomáhá s identifikací uživatelů při požadavcích na serverech. Nezbytné cookies
IKR-* Nesmí být blokováno, aby portál správně fungoval Po dobu platnosti relace nebo do uzavření prohlížeče .cssz.cz Určuje na jaký cílový server bude webová komunikace směrována. Nezbytné cookies
service Nesmí být blokováno, aby portál správně fungoval Po dobu platnosti relace nebo do uzavření prohlížeče .cssz.cz Slouží pro funkcionalitu přihlášení do ePortálu Nezbytné cookies
TGC Nesmí být blokováno, aby portál správně fungoval Po dobu platnosti relace nebo do uzavření prohlížeče .cssz.cz Slouží pro funkcionalitu přihlášení do ePortálu Nezbytné cookies
CRL-TOKEN Nesmí být blokováno, aby portál správně fungoval Po dobu platnosti relace nebo do uzavření prohlížeče .cssz.cz Slouží pro funkcionalitu přihlášení do ePortálu Nezbytné cookies
WFFCOOKIE Nesmí být blokováno, aby portál správně fungoval Po dobu platnosti relace nebo do uzavření prohlížeče .cssz.cz Slouží pro práci s interaktivními tiskopisy Nezbytné cookies
FSiSession Nesmí být blokováno, aby portál správně fungoval Po dobu platnosti relace nebo do uzavření prohlížeče .cssz.cz Slouží pro práci s interaktivními tiskopisy Nezbytné cookies
token Nesmí být blokováno, aby portál správně fungoval Po dobu platnosti relace nebo do uzavření prohlížeče .cssz.cz Slouží pro práci s interaktivními tiskopisy Nezbytné cookies
formID Nesmí být blokováno, aby portál správně fungoval Po dobu platnosti relace nebo do uzavření prohlížeče .cssz.cz Slouží pro práci s interaktivními tiskopisy Nezbytné cookies
gcc_analytics Nesmí být blokováno, aby portál správně fungoval 1 rok .cssz.cz Uchovává nastavení používaných cookies. Nezbytné cookies
gcc_necessary Nesmí být blokováno, aby portál správně fungoval 1 rok .cssz.cz Uchovává nastavení používaných cookies. Nezbytné cookies
_gid Možné blokovat 1 den Google Analytics Poskytuje podklady pro analýzy - používáno pro rozlišení uživatele. Statistické a výkonnostní cookies
_ga Možné blokovat 2 roky Google Analytics Poskytuje podklady pro analýzy - používáno pro rozlišení uživatele. Statistické a výkonnostní cookies
_gat Možné blokovat 1 den Google Analytics Poskytuje podklady pro analýzy – používá se k omezení počtu požadavků na stránkách s vysokou návštěvností Statistické a výkonnostní cookies
collect Možné blokovat Po dobu platnosti relace nebo do uzavření prohlížeče Google Analytics Poskytuje podklady pro analýzy - používáno pro rozlišení uživatele (jeho zařízení). Statistické a výkonnostní cookies

Úroveň povolených cookies si můžete kdykoli změnit v nastavení cookies.

Google Universal Analytics

Tyto stránky využívají službu Universal Analytics (Google Analytics), poskytovanou společností Google, Inc. (dále jen „Google“). Služba Universal Analytics používá soubory „cookies“ umožňující analýzu způsobu užívání této stránky jejími uživateli. Informace vygenerované souborem cookie o užívání stránky budou společností Google přeneseny a uloženy na serverech ve Spojených státech.

Google bude užívat tyto informace pro účely vyhodnocování užívání stránky a vytváření zpráv o její aktivitě, určených pro její provozovatele, a pro poskytování dalších služeb týkajících se činností na stránce a užívání internetu vůbec. Google může také poskytnout tyto informace třetím osobám, bude-li to požadováno zákonem nebo budou-li takovéto třetí osoby zpracovávat tyto informace pro Google. Google nebude spojovat vaši IP adresu s jakýmikoli jinými daty, která má k dispozici. Používáním této stránky souhlasíte se zpracováváním údajů o vás společností Google, a to způsobem a k účelu shora uvedeným.

Detailní informace o Universal Analytics a ochraně osobních údajů naleznete na http://www.google.com/intl/cs/privacy/privacy-policy.html.

Souhlas s používáním cookies

Souhlas či nesouhlas s používáním cookies je možné udělit prostřednictvím nastavení cookies.

Nastavení souborů cookies lze změnit ve svém webovém prohlížeči. Tato nastavení lze obvykle nalézt v menu „Možnosti“ nebo „Preference“ vašeho webového prohlížeče.

Návod pro nejčastěji používané prohlížeče naleznete na internetových stránkách jednotlivých vývojářů:

Sledování službou Google Analytics na všech webových stránkách lze zakázat doplňkem, který naleznete na adrese http://tools.google.com/dlpage/gaoptout.