Pro zaměstnavatele

Váš prohlížeč - MS Internet Explorer #version# - již nepatří mezi podporované prohlížeče. Doporučujeme přejít na některý jiný prohlížeč, podrobnosti najdete v prohlášení o přístupnosti.

Pro zaměstnavatele

Box - Pro zaměstnavatele

Evidence záměru uplatňovat slevu na pojistném za zaměstnance

Informace o dočasné pracovní neschopnosti zaměstnance

Informace o stavu pohledávek na pojistném a penále pro fyzické osoby – zaměstnavatele

Informace o stavu pohledávek na pojistném a penále pro právnické osoby

Milostivé léto v podmínkách ČSSZ – zaměstnavatel

Potvrzení o bezdlužnosti fyzických osob – OSVČ a zaměstnavatelů

Potvrzení o bezdlužnosti právnických osob

Přehled dočasné pracovní neschopnosti zaměstnanců

Přehled zpracovaných podání o dočasné pracovní neschopnosti zaměstnanců

Seznam zaměstnanců účastných pojištění

Správa plných mocí

Žádost o určení použitelných právních předpisů pro zaměstnance

Žádost o zasílání / zrušení zasílání informací o dočasných pracovních neschopnostech zaměstnanců