Pro pojištěnce

Váš prohlížeč - MS Internet Explorer #version# - již nepatří mezi podporované prohlížeče. Doporučujeme přejít na některý jiný prohlížeč, podrobnosti najdete v prohlášení o přístupnosti.

Pro pojištěnce

Box - Pro pojištěnce

89 636 0

Náhradní hlášení (za tiskopis „Rozhodnutí o potřebě dlouhodobé péče“)

89 611 5

Náhradní hlášení

89 635 0

Oznámení o ukončení poskytování dlouhodobé péče / Odvolání souhlasu s ošetřováním

Potvrzení o hospitalizaci dítěte ze zdravotních důvodů na straně dítěte nebo matky dítěte

89 627 8

Potvrzení o nařízení karantény

89 634 2

Potvrzení o trvání / Rozhodnutí o ukončení potřeby dlouhodobé péče

89 622 2

Potvrzení o trvání potřeby ošetřování (péče)

Potvrzení o zdravotním stavu matky dítěte a nároku pojištěnce na peněžitou pomoc v mateřství

Profesní dotazník

Přihláška k dobrovolné účasti na nemocenském pojištění zahraničního zaměstnance

89 612 0

Rozhodnutí o dočasné pracovní neschopnosti

89 632 0

Rozhodnutí o potřebě dlouhodobé péče

89 625 8

Rozhodnutí o potřebě ošetřování (péče)

Záznam o úrazu

89 631 0

Žádost o dávku otcovské poporodní péče (otcovskou)

89 633 0

Žádost o dlouhodobé ošetřovné

89 629 7

Žádost o ošetřovné osoby, která převzala ošetřování (péči)

89 628 5

Žádost o ošetřovné při péči o dítě z důvodu uzavření školského / dětského zařízení (školy)

89 624 12

Žádost o peněžitou pomoc v mateřství při převzetí dítěte do péče

89 630 8

Žádost o peněžitou pomoc v mateřství

Žádost o udělení souhlasu k povolení změny pobytu dočasně práce neschopného pojištěnce v době DPN z důvodu pobytu v cizině

Žádost o výplatu nemocenského po uplynutí podpůrčí doby

89 626 7

Žádost o vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství

Žádost o změnu způsobu výplaty dávky nemocenského pojištění /vyjma nemocenského/

Žádost o změnu způsobu výplaty při dočasné pracovní neschopnosti