Žádost o český důchod pro žadatele s bydlištěm v Quebeku - tiskopis QUÉ-RTC 3

Váš prohlížeč - MS Internet Explorer #version# - již nepatří mezi podporované prohlížeče. Doporučujeme přejít na některý jiný prohlížeč, podrobnosti najdete v prohlášení o přístupnosti.

Box - Tiskopis

Žádost o český důchod pro žadatele s bydlištěm v Quebeku - tiskopis QUÉ-RTC 3

Tiskopis slouží osobám s bydlištěm v Quebeku, které žádají o český důchod na základě Dohody v oblasti sociálního zabezpečení mezi vládou České republiky a vládou Quebeku (č. 124/2003 Sb. m. s.). Lze jej uplatnit pro žádost o starobní, invalidní, pozůstalostní důchod.

Vyplněný tiskopis odevzdejte níže uvedené instituci, nebo její regionální pobočce podle místa bydliště žadatele, která postoupí žádost o důchod ČSSZ k vyřízení:

Bureau des ententes de sécurité sociale
Régie des rentes du Québec
1055, boul. René-Lévesque est, 13e étage
Montréal (Québec)
CANADA H2L 4S5

www.rrq.gouv.qc.ca

Podrobnější informace o nárocích na důchod podle této Smlouvy naleznete na webových stránkách ČSSZ v sekci Mezinárodní smlouvy.

žárovka

Přihlaste se a vyplňte snadněji

Pokud jste se přihlásil/a, údaje registrované o Vaší osobě budou po otevření tiskopisu vyplněny automaticky.

Přihlaste se