Pro pojištěnce

Váš prohlížeč - MS Internet Explorer #version# - již nepatří mezi podporované prohlížeče. Doporučujeme přejít na některý jiný prohlížeč, podrobnosti najdete v prohlášení o přístupnosti.

Pro pojištěnce

Box - Pro pojištěnce

Informace o dočasné pracovní neschopnosti

Informace o druhu a výši vyplacených dávek nemocenského pojištění

Informace o pojistných vztazích zaměstnance

Informace o stavu a průběhu vyřizování žádosti o dávku nemocenského pojištění

Informace o výši a druhu pobíraného důchodu

Informativní důchodová aplikace

Informativní výpočet starobního důchodu

Náhled na evidenční listy důchodového pojištění od roku 2004

Náhled na informativní osobní list důchodového pojištění

Potvrzení o dočasné pracovní neschopnosti

Potvrzení o druhu a výši vyplacených dávek nemocenského pojištění

Potvrzení o výši a druhu pobíraného důchodu

Potvrzení pro slevu na jízdném pro poživatele invalidního důchodu třetího stupně

Přehled dob důchodového pojištění

Správa plných mocí

Žádost o důchod online

Žádost o informativní osobní list důchodového pojištění

Žádost o určení použitelných právních předpisů pro zaměstnance