Služby pro pojištěnce

Informace o stavu a průběhu vyřizování žádosti o dávku nemocenského pojištění

Přehled o stavu řízení o dávkách nemocenského pojištění (služba poskytuje údaje o dávkách, na které vznikl nárok v aktuálním roce a 5 let zpětně).

Informace o druhu a výši vyplacených dávek nemocenského pojištění

Zobrazení informací o druhu a výši vyplacených dávek nemocenského pojištění (služba poskytuje údaje o dávkách vyplacených v aktuálním roce a 5 let zpětně).

Potvrzení o druhu a výši vyplacených dávek nemocenského pojištění

Podání žádosti o vydání potvrzení o druhu a výši dávek nemocenského pojištění, které byly vyplaceny po 1. 1. 2010.

Informace o dočasné pracovní neschopnosti

Seznam dočasných pracovních neschopností vzniklých v aktuálním roce a 5 let zpětně.

Potvrzení o dočasné pracovní neschopnosti

Podání žádosti o vydání potvrzení o dočasné pracovní neschopnosti vzniklé od 1. 1. 2010.

Informace o stavu pohledávek na pojistném a penále pro fyzické osoby – zaměstnavatele

Zobrazení stavu pohledávek pro fyzické osoby – zaměstnavatele.

Potvrzení o bezdlužnosti fyzických osob – OSVČ a zaměstnavatelů

Podání žádosti o potvrzení bezdlužnosti pro fyzické osoby – OSVČ a zaměstnavatele.

Náhled na inventuru pohledávek OSVČ za kalendářní rok

Zobrazení výpisu minimálních předpisů záloh na důchodové pojištění a skutečně zaplacených záloh na důchodové pojištění za vybraný kalendářní rok, včetně stavu pohledávek.

Informace o zaplaceném pojistném na nemocenské pojištění OSVČ

Přehled zaplacených plateb na nemocenské pojištění a měsíčních základů z těchto plateb.

Informace o pojistných vztazích zaměstnance

Seznam pojistných vztahů zaměstnanců, které eviduje ČSSZ ve svém centrálním registru pojištěnců od 1. 7. 2005.

Informativní výpočet starobního důchodu

Možnost provedení on-line informativního výpočtu starobního důchodu s využitím dob důchodového pojištění, které jsou v evidenci ČSSZ.

Náhled na informativní osobní list důchodového pojištění

Zobrazení informativního osobního listu důchodového pojištění, který byl naposledy vyhotoven.

Žádost o sestavení informativního osobního listu důchodového pojištění

Podání žádosti o sestavení informativního osobního listu důchodového pojištění.

Přehled dob důchodového pojištění

Zobrazení přehledu dob důchodového pojištění, které jsou v evidenci ČSSZ.

Náhled na evidenční listy důchodového pojištění od roku 2004

Přehled evidenčních listů důchodového pojištění, které poskytují údaje o zaměstnavateli, vyměřovacích základech, započtených dnech pojištění a vyloučených dobách.

Informace o výši a druhu pobíraného důchodu

Získání informací o druhu a výši pobíraných dávek důchodového pojištění.

Potvrzení o výši a druhu pobíraného důchodu

Podání žádosti o vydání potvrzení o druhu a výši pobíraných dávek důchodového pojištění.

Služby pro pověření

Pověření k eSlužbám ČSSZ (FO nebo OSVČ pověřuje právnickou osobu)

Služba je určena pojištěncům (fyzickým osobám a osobám samostatně výdělečně činným), kteří pověřují právnickou osobu k elektronickým úkonům vůči ČSSZ/OSSZ.

Pověření k eSlužbám ČSSZ (FO nebo OSVČ pověřuje fyzickou osobu)

Služba je určena pojištěncům (fyzickým osobám a osobám samostatně výdělečně činným), kteří pověřují fyzickou osobu k elektronickým úkonům vůči ČSSZ/OSSZ.