Pro pojištěnce

Pro pojištěnce

Box - Pro pojištěnce

Informace o stavu a průběhu vyřizování žádosti o dávku nemocenského pojištění

Informace o druhu a výši vyplacených dávek nemocenského pojištění

Potvrzení o druhu a výši vyplacených dávek nemocenského pojištění

Informace o dočasné pracovní neschopnosti

Potvrzení o dočasné pracovní neschopnosti

Informace o stavu pohledávek na pojistném a penále pro fyzické osoby – zaměstnavatele

Potvrzení o bezdlužnosti fyzických osob – OSVČ a zaměstnavatelů

Inventura pohledávek OSVČ za kalendářní rok

Informace o zaplaceném pojistném na nemocenské pojištění OSVČ

Informace o pojistných vztazích zaměstnance

Informativní výpočet starobního důchodu

Informativní důchodová aplikace

Náhled na informativní osobní list důchodového pojištění

Žádost o informativní osobní list důchodového pojištění

Přehled dob důchodového pojištění

Náhled na evidenční listy důchodového pojištění od roku 2004

Informace o výši a druhu pobíraného důchodu

Potvrzení o výši a druhu pobíraného důchodu

Pověření k eSlužbám ČSSZ (FO nebo OSVČ pověřuje právnickou osobu)

Pověření k eSlužbám ČSSZ (FO nebo OSVČ pověřuje fyzickou osobu)