Pro OSVČ

Váš prohlížeč - MS Internet Explorer #version# - již nepatří mezi podporované prohlížeče. Doporučujeme přejít na některý jiný prohlížeč, podrobnosti najdete v prohlášení o přístupnosti.

Pro OSVČ

Box - Pro OSVČ

Čestné prohlášení o pobytu na území Spojeného království Velké Británie a Severního Irska pro aplikaci Výstupové dohody

Čestné prohlášení zahraničního zaměstnavatele

89 637 0

Hlášení zaměstnavatele /osoby dobrovolně nemocensky pojištěné/ při ukončení pracovní neschopnosti

Odhláška z nemocenského pojištění

Oznámení kvalifikovaného certifikátu (USRCERT)

89 635 0

Oznámení o ukončení poskytování dlouhodobé péče / Odvolání souhlasu s ošetřováním

89 532 18

Oznámení o zahájení (opětovném zahájení) samostatné výdělečné činnosti

Oznámení o změně údajů nezbytných pro provádění sociálního zabezpečení OSVČ

Oznámení o zmocnění ke službám a tiskopisům ČSSZ (pro zmocněnou osobu)

89 331 6

Oznámení OSVČ o ukončení výkonu samostatné výdělečné činnosti

Plná moc ke službám a tiskopisům ČSSZ

Potvrzení o době trvání zaměstnání zakládajícím účast na nemocenském pojištění zaměstnanců pro účely posouzení výkonu samostatné výdělečné činnosti jako vedlejší

Potvrzení o hospitalizaci dítěte ze zdravotních důvodů na straně dítěte nebo matky dítěte

Potvrzení o studiu pro účely posouzení výkonu samostatné výdělečné činnosti jako vedlejší

89 634 2

Potvrzení o trvání / Rozhodnutí o ukončení potřeby dlouhodobé péče

89 324 22

Přehled o příjmech a výdajích OSVČ za rok 2022

89 325 17

Přihláška k dobrovolné účasti na nemocenském pojištění OSVČ

89 326 17

Přihláška k účasti na důchodovém pojištění OSVČ

Společná žádost zaměstnance, zaměstnavatele a OSVČ o vystavení potvrzení o příslušnosti k právním předpisům sociálního zabezpečení

Záznam o úrazu

89 631 0

Žádost o dávku otcovské poporodní péče (otcovskou)

89 633 0

Žádost o dlouhodobé ošetřovné

89 624 12

Žádost o peněžitou pomoc v mateřství při převzetí dítěte do péče

Žádost o snížení měsíčního vyměřovacího základu OSVČ / Žádost o zrušení povinnosti platit zálohy na pojistné – vedlejší činnost OSVČ

Žádost o výplatu nemocenského po uplynutí podpůrčí doby

Žádost o změnu způsobu výplaty dávky nemocenského pojištění /vyjma nemocenského/

Žádost o změnu způsobu výplaty při dočasné pracovní neschopnosti

Žádost OSVČ o vystavení potvrzení o příslušnosti k právním předpisům sociálního zabezpečení

shownEntriesCount: 28