Pro OSVČ

Pro OSVČ

Box - Pro OSVČ

Čestné prohlášení o pobytu na území UK pro aplikaci Výstupové dohody

Čestné prohlášení zahraničního zaměstnavatele

89 637 0

Hlášení zaměstnavatele /osoby dobrovolně nemocensky pojištěné/ při ukončení pracovní neschopnosti

Odhláška z nemocenského pojištění

Oznámení kvalifikovaného certifikátu (USRCERT)

89 532 18

Oznámení o zahájení (opětovném zahájení) samostatné výdělečné činnosti

Oznámení o změně údajů nezbytných pro provádění sociálního zabezpečení OSVČ

Oznámení o zmocnění ke službám a tiskopisům ČSSZ (pro zmocněnou osobu)

89 331 6

Oznámení OSVČ o ukončení výkonu samostatné výdělečné činnosti

Plná moc ke službám a tiskopisům ČSSZ

Potvrzení o době trvání zaměstnání zakládajícím účast na nemocenském pojištění zaměstnanců pro účely posouzení výkonu samostatné výdělečné činnosti jako vedlejší

Potvrzení o studiu pro účely posouzení výkonu samostatné výdělečné činnosti jako vedlejší

89 324 21

Přehled o příjmech a výdajích OSVČ za rok 2021

89 325 16

Přihláška k dobrovolné účasti na nemocenském pojištění OSVČ

89 326 17

Přihláška k účasti na důchodovém pojištění OSVČ

Společná žádost zaměstnance, zaměstnavatele a OSVČ o vystavení potvrzení o příslušnosti k právním předpisům sociálního zabezpečení

89 624 12

Žádost o peněžitou pomoc v mateřství při převzetí dítěte do péče

Žádost o snížení měsíčního vyměřovacího základu OSVČ / Žádost o zrušení povinnosti platit zálohy na pojistné – vedlejší činnost OSVČ

Žádost OSVČ o vystavení potvrzení o příslušnosti k právním předpisům sociálního zabezpečení

shownEntriesCount: 19