Žádost o tuniský důchod pro žadatele s bydlištěm v České republice

Váš prohlížeč - MS Internet Explorer #version# - již nepatří mezi podporované prohlížeče. Doporučujeme přejít na některý jiný prohlížeč, podrobnosti najdete v prohlášení o přístupnosti.

Box - Tiskopis

Žádost o tuniský důchod pro žadatele s bydlištěm v České republice

Tiskopisy slouží osobám s bydlištěm v České republice, které žádají o tuniský důchod podle Smlouvy o sociálním zabezpečení mezi ČR a Tuniskou republikou (č. 9/2018 Sb. m. s.).

Tiskopis CZ/TN 202 – Žádost o důchod z Tuniské republiky slouží pro uplatnění žádosti o tuniský starobní, invalidní, pozůstalostní důchod.

Tiskopis CZ/TN 207 – Prohlášení týkající se historie osobního pojištění (zaměstnání) slouží jako žádost o potvrzení tuniských dob pojištění získaných v Tunisku v případě, kdy žadatel bydlící v ČR uplatní žádost o český důchod, o tuniský důchod nežádá a pro vznik nároku na český důchod je potřebné přihlédnout k dobám pojištění získaným v Tunisku.

Tiskopis vyplňte hůlkovým písmem nebo elektronicky. Vyplněný tiskopis odevzdejte na příslušné OSSZ. Tato instituce postoupí Vaši žádost o důchod na adresu:

ČSSZ
Křížová 25
225 08 Praha 5
Česká republika

www.cssz.cz

ČSSZ k tiskopisu připojí potvrzení o Vašich dobách pojištění v České republice a po případném doplnění dalších potřebných údajů vše odešle tuniskému nositeli pojištění. Tuniský nositel pojištění se na Vás případně může obrátit (písemně, telefonicky, e-mailem), pokud bude potřeba upřesnit nebo doplnit nějaké informace.

​​​​​​Podrobnější informace o nárocích na důchod podle této Smlouvy naleznete na webových stránkách ČSSZ v sekci Mezinárodní smlouvy.