Potvrzení o výkonu zaměstnání se stálým pracovištěm pod zemí v hlubinných dolech (podle § 37 odst. 3 zákona č. 582/1991 Sb. a § 4 nařízení vlády č. 363/2009 Sb.)

Váš prohlížeč - MS Internet Explorer #version# - již nepatří mezi podporované prohlížeče. Doporučujeme přejít na některý jiný prohlížeč, podrobnosti najdete v prohlášení o přístupnosti.

Box - Tiskopis

Potvrzení o výkonu zaměstnání se stálým pracovištěm pod zemí v hlubinných dolech (podle § 37 odst. 3 zákona č. 582/1991 Sb. a § 4 nařízení vlády č. 363/2009 Sb.)

Tiskopis slouží k uplatnění žádosti klienta o přiznání starobního důchodu ve smyslu nařízení vlády č. 363/2009 Sb., o stanovení důchodového věku a přepočtu starobních důchodů některých horníků, kteří začali vykonávat své zaměstnání před rokem 1993, a zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění.

Tiskopis vyplňuje a potvrzuje zaměstnavatel u osob, které vykonávaly v období od 1. 1. 1993 zaměstnání v hornictví se stálým pracovištěm pod zemí v hlubinných dolech.

Zvlášť se vyplňuje doba do 31. 12. 2008 a zvlášť se vyplňuje doba od 1. 1. 2009.

Pro vznik nároku na starobní důchod podle nařízení vlády č. 363/2009 Sb. je nutno, aby zaměstnání v hornictví se stálým pracovištěm pod zemí v hlubinných dolech bylo vykonáváno jak před 1. 1. 1993, tak po 31. 12. 1992. Pro vznik nároku na starobní důchod podle současné právní úpravy zákona č. 155/1995 Sb. ve znění zákona č. 213/2016 Sb. je nutno, aby zaměstnání se stálým pracovištěm pod zemí v hlubinných dolech započalo před 1. 10. 2016.

Žadatel o starobní důchod zpravidla předkládá tento tiskopis současně s podáním žádosti o tuto dávku důchodového pojištění. Od 1. 10. 2016 má nově zaměstnavatel povinnost toto potvrzení zaslat ČSSZ, a to do 30 kalendářních dnů od skončení zaměstnání v hornictví se stálým pracovištěm pod zemí v hlubinných dolech.

žárovka

Přihlaste se a vyplňte snadněji

Pokud jste se přihlásil/a, údaje registrované o Vaší osobě budou po otevření tiskopisu vyplněny automaticky.

Přihlaste se