Pro zaměstnavatele

Váš prohlížeč - MS Internet Explorer #version# - již nepatří mezi podporované prohlížeče. Doporučujeme přejít na některý jiný prohlížeč, podrobnosti najdete v prohlášení o přístupnosti.

Pro zaměstnavatele

Box - Pro zaměstnavatele

Oznámení záměru uplatňovat slevu na pojistném za zaměstnance

Potvrzení zaměstnavatele o úhrnu vyměřovacích základů, z nichž bylo sráženo pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti

Přehled o výši pojistného od ledna 2023

Žádost zaměstnavatele o povolení placení dlužného pojistného a penále ve splátkách