Potvrzení pro účely výplaty vyrovnávacího příspěvku v těhotenství a mateřství

Váš prohlížeč - MS Internet Explorer #version# - již nepatří mezi podporované prohlížeče. Doporučujeme přejít na některý jiný prohlížeč, podrobnosti najdete v prohlášení o přístupnosti.

Box - Tiskopis

Potvrzení pro účely výplaty vyrovnávacího příspěvku v těhotenství a mateřství

Potvrzení pro účely výplaty vyrovnávacího příspěvku v těhotenství a mateřství předkládá zaměstnavatel příslušné OSSZ (PSSZ, MSSZ Brno) za každý kalendářní měsíc, ve kterém trvalo alespoň po jeho část převedení zaměstnankyně, která uplatnila nárok na tuto dávku nemocenského pojištění, na jinou práci podle ustanovení § 42 zákona č. 187/2006 Sb. Toto potvrzení se podává nejpozději v následující pracovní den po dni, který je určen pro výplatu mezd a platů.

Tiskopis slouží pro účely výplaty vyrovnávacího příspěvku v těhotenství a mateřství (dle § 42 zákona č. 187/2006 Sb.).

Vysvětlivky
​​​​​​​Ustanovení § 43 odst. 2 zákona č. 187/2006 Sb. určuje kalendářní dny, za které se vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství nevyplácí. Jsou to dny, ve kterých zaměstnankyně byla dočasně práce neschopnou nebo jí byla nařízena karanténa, ošetřovala dítě mladší 10 let nebo o ně pečovala nebo ošetřovala jiného člena domácnosti, měla pracovní volno bez náhrady příjmu, měla neomluvenou nepřítomnost v práci a to i po část kalendářního dne, byla účastnicí stávky, byla na mateřské nebo rodičovské dovolené.

žárovka

Přihlaste se a vyplňte snadněji

Pokud jste se přihlásil/a, údaje registrované o Vaší osobě budou po otevření tiskopisu vyplněny automaticky.

Přihlaste se