Hlášení o zaměstnání poživatele předčasného starobního důchodu

Váš prohlížeč - MS Internet Explorer #version# - již nepatří mezi podporované prohlížeče. Doporučujeme přejít na některý jiný prohlížeč, podrobnosti najdete v prohlášení o přístupnosti.

Box - Tiskopis

Hlášení o zaměstnání poživatele předčasného starobního důchodu

Prostřednictvím tohoto tiskopisu zaměstnavatel plní svoji ohlašovací povinnost vůči plátci důchodu v případě, kdy k němu do zaměstnání nastoupí poživatel tzv. předčasného starobního důchodu, který u něj vykonává výdělečnou činnost v rozsahu zakládajícím účast na pojištění a tak nesplňuje podmínky pro výplatu tohoto důchodu. V případě, že se jedná o zaměstnance, kterému byl přiznán předčasný starobní důchod bez výplaty, ohlašovací povinnost zaměstnavateli nevzniká. Ke vzniku této povinnost dojde až v případě, kdy zaměstnanec, který nedovršil důchodového věku, požádá o uvolnění výplaty tohoto důchodu a tuto skutečnost zaměstnavateli oznámí.

žárovka

Přihlaste se a vyplňte snadněji

Pokud jste se přihlásil/a, údaje registrované o Vaší osobě budou po otevření tiskopisu vyplněny automaticky.

Přihlaste se