Pro zaměstnavatele

Váš prohlížeč - MS Internet Explorer #version# - již nepatří mezi podporované prohlížeče. Doporučujeme přejít na některý jiný prohlížeč, podrobnosti najdete v prohlášení o přístupnosti.

Pro zaměstnavatele

Box - Pro zaměstnavatele

89 637 0

Hlášení zaměstnavatele /osoby dobrovolně nemocensky pojištěné/ při ukončení pracovní neschopnosti

89 501 4

Odhláška z registru zaměstnavatelů

Oznámení o nástupu do zaměstnání (skončení zaměstnání) 2022

89 627 8

Potvrzení o nařízení karantény

89 634 2

Potvrzení o trvání / Rozhodnutí o ukončení potřeby dlouhodobé péče

89 622 2

Potvrzení o trvání potřeby ošetřování (péče)

89 620 3

Potvrzení pro účely výplaty vyrovnávacího příspěvku v těhotenství a mateřství

89 500 5

Přihláška do registru zaměstnavatelů

89 505 0

Přihláška k nemocenskému pojištění - odhláška

89 621 15

Příloha k žádosti o dávku (NEMPRI) platná do 31. 12. 2019

89 621 16

Příloha k žádosti o dávku (NEMPRI)

89 612 0

Rozhodnutí o dočasné pracovní neschopnosti

89 632 0

Rozhodnutí o potřebě dlouhodobé péče

89 625 8

Rozhodnutí o potřebě ošetřování (péče)

89 628 5

Žádost o ošetřovné při péči o dítě z důvodu uzavření školského / dětského zařízení (školy)

89 626 7

Žádost o vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství