Přihláška k nemocenskému pojištění - odhláška

Váš prohlížeč - MS Internet Explorer #version# - již nepatří mezi podporované prohlížeče. Doporučujeme přejít na některý jiný prohlížeč, podrobnosti najdete v prohlášení o přístupnosti.

Box - Tiskopis

Přihláška k nemocenskému pojištění - odhláška

Tiskopis slouží zaměstnavateli k hlášení skutečností, které nastaly do 31. 12. 2008.

Zaměstnavatel zasílá tímto tiskopisem přihlášku svého zaměstnance k nemocenskému pojištění a po skončení pojistného vztahu zaměstnance zasílá odhlášku z nemocenského pojištění.

Tiskopis může být také využit pro splnění zákonné povinnosti zaměstnavatele k hlášení změn údajů zaměstnance a k hlášení případných oprav údajů, které byly na přihlášce zaměstnance při přihlašování zaměstnance uvedeny chybně, pokud nastaly do dne 31. 12. 2008.

žárovka

Přihlaste se a vyplňte snadněji

Pokud jste se přihlásil/a, údaje registrované o Vaší osobě budou po otevření tiskopisu vyplněny automaticky.

Přihlaste se