Hlášení zaměstnavatele /osoby dobrovolně nemocensky pojištěné/ při ukončení pracovní neschopnosti

Váš prohlížeč - MS Internet Explorer #version# - již nepatří mezi podporované prohlížeče. Doporučujeme přejít na některý jiný prohlížeč, podrobnosti najdete v prohlášení o přístupnosti.

Box - Tiskopis

Hlášení zaměstnavatele /osoby dobrovolně nemocensky pojištěné/ při ukončení pracovní neschopnosti

Zaměstnavatel nebo osoba dobrovolně nemocensky pojištěná na tiskopise uvede údaje potřebné pro výpočet poslední dávky za období do ukončení dočasné pracovní neschopnosti (údaje o opětovném nástupu do zaměstnání/zahájení výdělečné činnosti, případně údaj o výkonu zaměstnání nebo činnosti v době dočasné pracovní neschopnosti).

Tiskopis není třeba zasílat v případě, kdy došlo k ukončení zaměstnání v průběhu dočasné pracovní neschopnosti, a v případě, že dočasná pracovní neschopnost vznikla po skončení zaměstnání v ochranné lhůtě.

žárovka

Přihlaste se a vyplňte snadněji

Pokud jste se přihlásil/a, údaje registrované o Vaší osobě budou po otevření tiskopisu vyplněny automaticky.

Přihlaste se