Evidenční list důchodového pojištění od roku 2012

Box - Tiskopis

Evidenční list důchodového pojištění od roku 2012

Zaměstnavatel je povinen vést ELDP pro každého občana, který je účasten důchodového pojištění za daný kalendářní rok, případně za jeho část, byla-li výdělečná činnost zakládající účast na důchodovém pojištění v průběhu roku zahájena nebo ukončena. Pro každý kalendářní rok se vede vždy nový ELDP.

Tiskopis slouží především k předložení údajů o době důchodového pojištění, dobách vyloučených a vyměřovacím základu za období od 1. 1. 2012.

Formulář umožňuje učinit podání elektronicky a tisk stejnopisu ELDP. V případě podání ELDP v papírové podobě prostřednictvím místně příslušné OSSZ, lze využít tisku do originálního tiskopisu nebo tisku ELDP s připojeným QR kódem na běžný papír formátu A4. Vygenerovaný QR kód obsahuje údaje vykázané v ELDP.

Podávajícím jsou k dispozici Všeobecné zásady a Metodická pomůcka pro vyplňování ELDP za období od 1. 1. 2014, aktualizované v souvislosti s legislativními změnami účinnými v roce 2018, 2019 a 2020.

Tiskopis je platný již pro období od 1. 1. 2012, proto jsou podávajícím k dispozici také Všeobecné zásady a Metodická pomůcka pro vyplňování ELDP za období od 1. 1. 2012 do 31. 12. 2013.

žárovka

Přihlaste se a vyplňte snadněji

Pokud jste se přihlásil/a, údaje registrované o Vaší osobě budou po otevření tiskopisu vyplněny automaticky.

Přihlaste se