Žádost o úhradu poskytnuté náhrady mzdy (platu) při pracovním volnu souvisejícím s akcí pro děti a mládež

Váš prohlížeč - MS Internet Explorer #version# - již nepatří mezi podporované prohlížeče. Doporučujeme přejít na některý jiný prohlížeč, podrobnosti najdete v prohlášení o přístupnosti.

Box - Tiskopis

Žádost o úhradu poskytnuté náhrady mzdy (platu) při pracovním volnu souvisejícím s akcí pro děti a mládež

Zaměstnavatel má v souladu § 203a odst. 6 zákoníku práce nárok na úhradu poskytnuté náhrady mzdy nebo platu ze státního rozpočtu.

Úhradu poskytuje na žádost okresní správa sociálního zabezpečení příslušná podle sídla zaměstnavatele, resp. podle místa útvaru zaměstnavatele, ve kterém je vedena evidence mezd; u zaměstnavatele, který je fyzickou osobou, se příslušnost řídí podle místa trvalého pobytu.

Žádost o úhradu náhrady mzdy nebo platu se podává písemně (tj. i ve formě elektronického podání např. ve formátu PDF, JPG) na předepsaném tiskopisu nebo na produktu výpočetní techniky, který je co do údajů, formy a formátu shodný s předepsaným tiskopisem a musí obsahovat předepsané náležitosti.

Okresní správa sociálního zabezpečení posuzuje splnění podmínek nároku na úhradu náhrady mzdy nebo platu postupem upraveným § 123k a násl. zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení. Zaměstnavatel je spolu s uplatněním žádosti povinen prokázat a doložit splnění rozhodných skutečností a podmínek stanovených zákonem práce, na jejichž základě zaměstnanci poskytl náhradu mzdy nebo platu. 

Od 1. 1. 2024 se žádost podává na předepsaném tiskopisu bez ohledu na to, zda zaměstnavatel žádá o úhradu náhrady mzdy nebo platu poskytnutou zaměstnanci ještě za období před tímto datem.

žárovka

Přihlaste se a vyplňte snadněji

Pokud jste se přihlásil/a, údaje registrované o Vaší osobě budou po otevření tiskopisu vyplněny automaticky.

Přihlaste se