Žádost o úhradu poskytnuté náhrady mzdy (platu) při pracovním volnu souvisejícím s akcí pro děti a mládež

Váš prohlížeč - MS Internet Explorer #version# - již nepatří mezi podporované prohlížeče. Doporučujeme přejít na některý jiný prohlížeč, podrobnosti najdete v prohlášení o přístupnosti.

Box - Tiskopis

Žádost o úhradu poskytnuté náhrady mzdy (platu) při pracovním volnu souvisejícím s akcí pro děti a mládež

V souladu s § 203a odst. 3 zákoníku práce má zaměstnavatel nárok na úhradu náhrady mzdy (platu) poskytnuté při pracovním volnu souvisejícím s akcí pro děti a mládež ze státního rozpočtu. Úhradu poskytuje na žádost OSSZ podle sídla (místa trvalého pobytu) zaměstnavatele. Zaměstnavatel může využít vzor žádosti. Zaměstnavatel musí s žádostí doložit poskytnutí náhrady mzdy (platu) a splnění podmínek pro její poskytnutí.

žárovka

Přihlaste se a vyplňte snadněji

Pokud jste se přihlásil/a, údaje registrované o Vaší osobě budou po otevření tiskopisu vyplněny automaticky.

Přihlaste se