Oznámení o nástupu do zaměstnání (skončení zaměstnání) 2022

Váš prohlížeč - MS Internet Explorer #version# - již nepatří mezi podporované prohlížeče. Doporučujeme přejít na některý jiný prohlížeč, podrobnosti najdete v prohlášení o přístupnosti.

Box - Tiskopis

Oznámení o nástupu do zaměstnání (skončení zaměstnání) 2022

Tiskopis slouží zaměstnavateli k odeslání oznámení o nástupu zaměstnance do zaměstnání, které založilo účast na pojištění, a oznámení o skončení zaměstnání.

Lhůta pro zaslání tiskopisu je 8 dnů ode dne nástupu do zaměstnání nebo skončení doby zaměstnání.

Tiskopis je zaměstnavatel povinen předat v elektronické podobě na elektronickou adresu určenou OSSZ.

  1. Tiskopis může zaměstnavatel využít pro splnění zákonné povinnosti zaměstnavatele k hlášení změn údajů zaměstnance a k hlášení případných oprav údajů, které byly na přihlášce zaměstnance uvedeny chybně.
  2. Místní příslušnost OSSZ pro podání tiskopisu Oznámení o nástupu do zaměstnání se řídí sídlem zaměstnavatele, pokud toto sídlo je shodné s místem mzdové účtárny nebo pokud zaměstnavatel nemá mzdovou účtárnu. Pokud zaměstnavatel má mzdovou účtárnu a místo mzdové účtárny není shodné se sídlem zaměstnavatele, řídí se místní příslušnost OSSZ místem mzdové účtárny. Místem mzdové účtárny se příslušnost řídí také v případech, kdy zaměstnavatel má několik mzdových účtáren, v takovém případě OSSZ provádí nemocenské pojištění těch zaměstnanců, pro které mzdová účtárna vede evidenci mezd.

Informace k e-Podání tiskopisu Oznámení o nástupu do zaměstnání 2022 jsou zveřejněny na webu ČSSZ.

žárovka

Přihlaste se a vyplňte snadněji

Pokud jste se přihlásil/a, údaje registrované o Vaší osobě budou po otevření tiskopisu vyplněny automaticky.

Přihlaste se