Žádost ošetřujícího lékaře o udělení souhlasu k uznání dočasné pracovní neschopnosti v období 7 dnů po ukončení předchozí dočasné pracovní neschopnosti orgánem nemocenského pojištění

Váš prohlížeč - MS Internet Explorer #version# - již nepatří mezi podporované prohlížeče. Doporučujeme přejít na některý jiný prohlížeč, podrobnosti najdete v prohlášení o přístupnosti.

Box - Tiskopis

Žádost ošetřujícího lékaře o udělení souhlasu k uznání dočasné pracovní neschopnosti v období 7 dnů po ukončení předchozí dočasné pracovní neschopnosti orgánem nemocenského pojištění

Ošetřující lékař uvede důvod žádosti o udělení souhlasu k uznání dočasné pracovní neschopnosti, kdy se jedná o shodnou nebo obdobnou nemoc s nemocí u předchozí dočasné pracovní neschopnosti ukončené rozhodnutím orgánu nemocenského pojištění a dočasná pracovní neschopnost má být uznána v období 7 dnů po ukončení této předchozí dočasné pracovní neschopnosti a současně se nejedná o akutní vzplanutí téže nemoci. Ošetřující lékař k žádosti přiloží lékařskou zprávu nebo propouštěcí zprávu z hospitalizace anebo jinou přílohu, která se k dané žádosti vztahuje.

žárovka

Přihlaste se a vyplňte snadněji

Pokud jste se přihlásil/a, údaje registrované o Vaší osobě budou po otevření tiskopisu vyplněny automaticky.

Přihlaste se