Pověření / zrušení pověření lékaře k elektronické komunikaci za poskytovatele zdravotních služeb prostřednictvím aplikace eNeschopenka (ePortál ČSSZ)

Váš prohlížeč - MS Internet Explorer #version# - již nepatří mezi podporované prohlížeče. Doporučujeme přejít na některý jiný prohlížeč, podrobnosti najdete v prohlášení o přístupnosti.

Box - Tiskopis

Pověření / zrušení pověření lékaře k elektronické komunikaci za poskytovatele zdravotních služeb prostřednictvím aplikace eNeschopenka (ePortál ČSSZ)

Poskytovatel zdravotních služeb může za pomoci tiskopisu oznámit pověření konkrétního lékaře k elektronickým podáním vztahujícím se k rozhodnutí o pracovní neschopnosti anebo jeho pověření zrušit.

Vyplněný tiskopis bude po odeslání zaevidován v elektronické spisové službě a příslušná OSSZ následně vytvoří / zruší přístup do aplikace eNeschopenka na ePortálu ČSSZ. Aplikace umožní práci s neschopenkami v elektronické podobě.

Poskytovatel zdravotních služeb přihlášený k ePortálu ČSSZ může v aplikaci eNeschopenka spravovat jím vystavené pověření, tzn., že může pověření na záložce Správa pověření odebrat, nebo může vytvořit nové pověření.

žárovka

Přihlaste se a vyplňte snadněji

Pokud jste se přihlásil/a, údaje registrované o Vaší osobě budou po otevření tiskopisu vyplněny automaticky.

Přihlaste se