Lékařský nález pro posouzení zdravotního stavu ve věcech sociálního zabezpečení

Váš prohlížeč - MS Internet Explorer #version# - již nepatří mezi podporované prohlížeče. Doporučujeme přejít na některý jiný prohlížeč, podrobnosti najdete v prohlášení o přístupnosti.

Box - Tiskopis

Lékařský nález pro posouzení zdravotního stavu ve věcech sociálního zabezpečení

Tiskopis vyplňuje praktický lékař, u kterého je posuzovaný registrován a slouží jak pro cílené, tak pro komplexní vyšetření, s tím, že rozsah vyplňovaných údajů se liší právě v závislosti na tom, zda je ze strany OSSZ požadováno komplexní či cílené vyšetření. Při vyžadování cíleného či komplexního vyšetření pro více předmětů řízení OSSZ všechny známé předměty řízení v době vystavení žádanky do žádanky uvede, ale tiskopis bude ze strany poskytovatele zdravotních služeb vyplněn (a ze strany OSSZ uhrazen) pouze jeden.

Lhůta pro vyplnění předepsaného tiskopisu je obvykle stanovena na 15 dnů. Tiskopis, včetně případných příloh lze zaslat písemně ve fyzické podobě nebo odeslat prostřednictvím datové schránky ošetřujícího lékaře do datové schránky příslušné OSSZ.

Důležité: Tento specifický zdravotní výkon bude proplacen pouze na základě předchozí objednávky (standardizovaná žádanka), kterou vystavilo oddělení lékařské posudkové služby OSSZ.

žárovka

Přihlaste se a vyplňte snadněji

Pokud jste se přihlásil/a, údaje registrované o Vaší osobě budou po otevření tiskopisu vyplněny automaticky.

Přihlaste se