Hlášení ošetřujícího lékaře

Box - Tiskopis

Hlášení ošetřujícího lékaře

Tiskopis slouží ošetřujícímu lékaři k ohlašování změn při dočasné pracovní neschopnosti pojištěnce (dle § 61 a § 72g písm. c) zákona č. 187/2006 Sb.). Ošetřující lékař je povinen odeslat tiskopis příslušné OSSZ nejpozději v následující pracovní den.

žárovka

Přihlaste se a vyplňte snadněji

Pokud jste se přihlásil/a, údaje registrované o Vaší osobě budou po otevření tiskopisu vyplněny automaticky.

Přihlaste se