Žádost ošetřujícího lékaře o udělení souhlasu ke zpětnému uznání dočasné pracovní neschopnosti

Váš prohlížeč - MS Internet Explorer #version# - již nepatří mezi podporované prohlížeče. Doporučujeme přejít na některý jiný prohlížeč, podrobnosti najdete v prohlášení o přístupnosti.

Box - Tiskopis

Žádost ošetřujícího lékaře o udělení souhlasu ke zpětnému uznání dočasné pracovní neschopnosti

Tiskopis slouží ke zpětnému uznání data vzniku pracovní neschopnosti delšího než 3 kalendářní dny. Jedná se většinou o případy, kdy se pojištěnec nemohl dostavit ze závažných důvodů včas k lékaři. Pokud by lékař o vzniku pracovní neschopnosti rozhodl sám, bez OSSZ, má se za to, že pracovní neschopnost vznikla pouze 3 kalendářní dny přede dnem, v němž byla zjištěna (§ 57 odst. 3 zákon č. 187/2006 Sb.).

žárovka

Přihlaste se a vyplňte snadněji

Pokud jste se přihlásil/a, údaje registrované o Vaší osobě budou po otevření tiskopisu vyplněny automaticky.

Přihlaste se