Oznámení poskytovatele zdravotních služeb o používání / zrušení používání kvalifikovaných elektronických podpisů jeho lékaři

Váš prohlížeč - MS Internet Explorer #version# - již nepatří mezi podporované prohlížeče. Doporučujeme přejít na některý jiný prohlížeč, podrobnosti najdete v prohlášení o přístupnosti.

Box - Tiskopis

Oznámení poskytovatele zdravotních služeb o používání / zrušení používání kvalifikovaných elektronických podpisů jeho lékaři

Pro potvrzení identity osoby odesílající podání z lékařského SW může být využíván elektronický podpis lékaře (nejde o povinnou náležitost podání), pokud poskytovatel zdravotních služeb sdělí ČSSZ, že jeho lékaři budou podání elektronicky podepisovat. Připojení uznávaného elektronického podpisu se pak v takovém případě stane povinnou náležitostí elektronických podání pod všemi přidělenými IČPE daného poskytovatele zdravotních služeb a podání tohoto poskytovatele bez uznávaného elektronického podpisu budou odmítána.

Formulářem lze rovněž dříve nahlášenou povinnost podepisování zrušit.

žárovka

Přihlaste se a vyplňte snadněji

Pokud jste se přihlásil/a, údaje registrované o Vaší osobě budou po otevření tiskopisu vyplněny automaticky.

Přihlaste se