Žádost o udělení souhlasu k povolení možnosti volit dobu vycházek podle aktuálního zdravotního stavu pojištěnce

Váš prohlížeč - MS Internet Explorer #version# - již nepatří mezi podporované prohlížeče. Doporučujeme přejít na některý jiný prohlížeč, podrobnosti najdete v prohlášení o přístupnosti.

Box - Tiskopis

Žádost o udělení souhlasu k povolení možnosti volit dobu vycházek podle aktuálního zdravotního stavu pojištěnce

Ve výjimečných případech, kdy mimořádně náročný léčebný plán, probíhající intenzivní léčba, nepříznivé vedlejší účinky léčby nebo celkově závažný zdravotní stav neumožňují pojištěnci, aby využil pevně stanovenou dobu vycházek v době od 7 do 19 hodin, může ošetřující lékař povolit, aby si tento pojištěnec volil dobu vycházek podle svého aktuálního zdravotního stavu.

Povolit, aby si pojištěnec volil dobu vycházek podle svého aktuálního zdravotního stavu, může ošetřující lékař na základě žádosti dočasně práce neschopného pojištěnce a po předchozím souhlasu OSSZ. O udělení souhlasu OSSZ žádá ošetřující lékař.

žárovka

Přihlaste se a vyplňte snadněji

Pokud jste se přihlásil/a, údaje registrované o Vaší osobě budou po otevření tiskopisu vyplněny automaticky.

Přihlaste se