Žádost o snížení měsíčního vyměřovacího základu OSVČ / Žádost o zrušení povinnosti platit zálohy na pojistné – vedlejší činnost OSVČ

Váš prohlížeč - MS Internet Explorer #version# - již nepatří mezi podporované prohlížeče. Doporučujeme přejít na některý jiný prohlížeč, podrobnosti najdete v prohlášení o přístupnosti.

Box - Tiskopis

Žádost o snížení měsíčního vyměřovacího základu OSVČ / Žádost o zrušení povinnosti platit zálohy na pojistné – vedlejší činnost OSVČ

Tiskopisem osoba samostatně výdělečně činná žádá o snížení měsíčního vyměřovacího základu pro placení záloh na pojistné na důchodové pojištění nebo o zrušení povinnosti platit zálohy na pojistné při výkonu vedlejší samostatné výdělečné činnosti.

V tiskopisu se kromě identifikačních údajů, uvádějí i údaje rozhodné pro posouzení možnosti vyhovění této žádosti jako je průměrný měsíční příjem předchozího a stávajícího roku a období, na které je snížení/zrušení požadováno.

žárovka

Přihlaste se a vyplňte snadněji

Pokud jste se přihlásil/a, údaje registrované o Vaší osobě budou po otevření tiskopisu vyplněny automaticky.

Přihlaste se