Potvrzení o studiu pro účely posouzení výkonu samostatné výdělečné činnosti jako vedlejší

Váš prohlížeč - MS Internet Explorer #version# - již nepatří mezi podporované prohlížeče. Doporučujeme přejít na některý jiný prohlížeč, podrobnosti najdete v prohlášení o přístupnosti.

Box - Tiskopis

Potvrzení o studiu pro účely posouzení výkonu samostatné výdělečné činnosti jako vedlejší

Tiskopis je určen pro OSVČ, která v daném kalendářním roce uplatňuje důvod pro posouzení výkonu samostatné výdělečné činnosti jako vedlejší.

Tiskopisem je OSVČ povinna doložit skutečnosti o výkonu vedlejší samostatné výdělečné činnosti, a to nejpozději do konce kalendářního měsíce následujícího po měsíci, v němž podala Přehled o příjmech a výdajích za kalendářní rok, v němž chce být považována za OSVČ s vedlejší samostatnou výdělečnou činností.

žárovka

Přihlaste se a vyplňte snadněji

Pokud jste se přihlásil/a, údaje registrované o Vaší osobě budou po otevření tiskopisu vyplněny automaticky.

Přihlaste se