Potvrzení o době trvání zaměstnání zakládajícím účast na nemocenském pojištění zaměstnanců pro účely posouzení výkonu samostatné výdělečné činnosti jako vedlejší

Box - Tiskopis

Potvrzení o době trvání zaměstnání zakládajícím účast na nemocenském pojištění zaměstnanců pro účely posouzení výkonu samostatné výdělečné činnosti jako vedlejší

Tiskopis je určen pro OSVČ, která v daném kalendářním roce uplatňuje důvod pro výkon vedlejší samostatné výdělečné činnosti.

Tiskopisem je OSVČ povinna doložit skutečnosti o výkonu vedlejší samostatné výdělečné činnosti, a to nejpozději do konce kalendářního měsíce následujícího po měsíci, v němž podala Přehled o příjmech a výdajích za kalendářní rok, v němž chce být považována za OSVČ s vedlejší samostatnou výdělečnou činností.

žárovka

Přihlaste se a vyplňte snadněji

Pokud jste se přihlásil/a, údaje registrované o Vaší osobě budou po otevření tiskopisu vyplněny automaticky.

Přihlaste se