Oznámení o zahájení (opětovném zahájení) samostatné výdělečné činnosti

Váš prohlížeč - MS Internet Explorer #version# - již nepatří mezi podporované prohlížeče. Doporučujeme přejít na některý jiný prohlížeč, podrobnosti najdete v prohlášení o přístupnosti.

Box - Tiskopis

Oznámení o zahájení (opětovném zahájení) samostatné výdělečné činnosti

Oznámení o zahájení (opětovném zahájení) samostatné výdělečné činnosti je předepsaný tiskopis, kterým osoba samostatně výdělečně činná oznamuje příslušné OSSZ den, ve kterém zahájila samostatnou výdělečnou činnost nebo spolupráci při výkonu samostatné výdělečné činnosti.

Současně osoby samostatně výdělečně činné poskytují údaje potřebné pro provádění jejich důchodového, případně nemocenského pojištění, např. osobní identifikační údaje, důvod vedlejší samostatné výdělečné činnosti, způsob úhrady pojistného či kontaktní údaje aj.

žárovka

Přihlaste se a vyplňte snadněji

Pokud jste se přihlásil/a, údaje registrované o Vaší osobě budou po otevření tiskopisu vyplněny automaticky.

Přihlaste se