Pro OSVČ

Váš prohlížeč - MS Internet Explorer #version# - již nepatří mezi podporované prohlížeče. Doporučujeme přejít na některý jiný prohlížeč, podrobnosti najdete v prohlášení o přístupnosti.

Pro OSVČ

Box - Pro OSVČ

Čestné prohlášení o době péče o dítě do 4 let věku pro účely posouzení výkonu vedlejší samostatné výdělečné činnosti

Odhláška z nemocenského pojištění

89 532 18

Oznámení o zahájení (opětovném zahájení) samostatné výdělečné činnosti

Oznámení o změně údajů nezbytných pro provádění sociálního zabezpečení OSVČ

89 331 6

Oznámení OSVČ o ukončení výkonu samostatné výdělečné činnosti

Potvrzení o době trvání zaměstnání zakládajícím účast na nemocenském pojištění zaměstnanců pro účely posouzení výkonu samostatné výdělečné činnosti jako vedlejší

Potvrzení o studiu pro účely posouzení výkonu samostatné výdělečné činnosti jako vedlejší

89 324 23

Přehled o příjmech a výdajích OSVČ za rok 2023

89 325 17

Přihláška k dobrovolné účasti na nemocenském pojištění OSVČ

89 326 18

Přihláška k účasti na důchodovém pojištění OSVČ

Žádost o snížení měsíčního vyměřovacího základu OSVČ / Žádost o zrušení povinnosti platit zálohy na pojistné – vedlejší činnost OSVČ

Žádost OSVČ o povolení placení dlužného pojistného a penále ve splátkách