Čestné prohlášení o době péče o dítě do 4 let věku pro účely posouzení výkonu vedlejší samostatné výdělečné činnosti

Váš prohlížeč - MS Internet Explorer #version# - již nepatří mezi podporované prohlížeče. Doporučujeme přejít na některý jiný prohlížeč, podrobnosti najdete v prohlášení o přístupnosti.

Box - Tiskopis

Čestné prohlášení o době péče o dítě do 4 let věku pro účely posouzení výkonu vedlejší samostatné výdělečné činnosti

Tiskopis je určen pro OSVČ, která v daném kalendářním roce uplatňuje důvod pro výkon vedlejší samostatné výdělečné činnosti.

Tiskopis je určen pro prohlášení o době péče o dítě do 4 let věku pro účely posouzení výkonu vedlejší samostatné výdělečné činnosti, a to v souvislosti s ust. § 48d odst. 3 zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění účinném od 1. 1. 2024. Doložení čestného prohlášení se vyžaduje jen v případě, jestliže nebyl přiznán nárok na rodičovský příspěvek nebo po zániku nároku v období do 4 let věku dítěte.

žárovka

Přihlaste se a vyplňte snadněji

Pokud jste se přihlásil/a, údaje registrované o Vaší osobě budou po otevření tiskopisu vyplněny automaticky.

Přihlaste se