Pro OSVČ

Váš prohlížeč - MS Internet Explorer #version# - již nepatří mezi podporované prohlížeče. Doporučujeme přejít na některý jiný prohlížeč, podrobnosti najdete v prohlášení o přístupnosti.

Pro OSVČ

Box - Pro OSVČ

89 637 0

Hlášení zaměstnavatele /osoby dobrovolně nemocensky pojištěné/ při ukončení pracovní neschopnosti

Odhláška z nemocenského pojištění

89 635 0

Oznámení o ukončení poskytování dlouhodobé péče / Odvolání souhlasu s ošetřováním

Potvrzení o hospitalizaci dítěte ze zdravotních důvodů na straně dítěte nebo matky dítěte

89 634 2

Potvrzení o trvání / Rozhodnutí o ukončení potřeby dlouhodobé péče

89 325 17

Přihláška k dobrovolné účasti na nemocenském pojištění OSVČ

Záznam o úrazu

89 631 0

Žádost o dávku otcovské poporodní péče (otcovskou)

89 633 0

Žádost o dlouhodobé ošetřovné

89 624 12

Žádost o peněžitou pomoc v mateřství při převzetí dítěte do péče

Žádost o výplatu nemocenského po uplynutí podpůrčí doby

Žádost o změnu způsobu výplaty dávky nemocenského pojištění /vyjma nemocenského/

Žádost o změnu způsobu výplaty při dočasné pracovní neschopnosti