Potvrzení o dočasné pracovní neschopnosti

Váš prohlížeč - MS Internet Explorer #version# - již nepatří mezi podporované prohlížeče. Doporučujeme přejít na některý jiný prohlížeč, podrobnosti najdete v prohlášení o přístupnosti.

Box - Služba

Potvrzení o dočasné pracovní neschopnosti

Služba umožňuje podání žádosti o vystavení potvrzení o dočasných pracovních neschopnostech, které vznikly od 1. 1. 2010.

Pro náhled na seznam všech dočasných pracovních neschopností můžete využít online službu Informace o dočasné pracovní neschopnosti.

 1. Před odesláním žádosti si zvolte způsob, jakým má být potvrzení o dočasné pracovní neschopnosti doručeno:
  • doručení na zadanou poštovní adresu,
  • doručení do datové schránky,
  • osobní převzetí.
 2. Potvrzení o dočasné pracovní neschopnosti vydává na základě žádosti příslušná OSSZ. Potvrzení bude příslušnou OSSZ zasláno nebo připraveno k vyzvednutí do 30 dnů ode dne obdržení žádosti.
 3. Služba neobsahuje informace o dočasných pracovních neschopnostech pojištěnců ve služebním poměru.
 4. Dočasnou pracovní neschopností (DPN) se rozumí stav, který pro poruchu zdraví nebo jiné důvody uvedené v zákoně č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, neumožňuje pojištěnci
  1. vykonávat dosavadní pojištěnou činnost a trvá-li porucha zdraví déle než 180 kalendářních dní, i jinou než dosavadní pojištěnou činnost,
  2. plnit povinnosti uchazeče o zaměstnání, vznikla-li DPN v ochranné lhůtě nebo trvá-li DPN po skončení dosavadní pojištěné činnosti, a to i když pojištěnec není uchazečem o zaměstnání.
 5. O vzniku DPN rozhoduje ošetřující lékař (§ 57 zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění). O ukončení DPN rozhoduje ošetřující lékař, případně DPN končí ze zákona (§ 59 zákona o nemocenském pojištění).
 6. DPN pojištěnce, který vykonává několik pojištěných činností, posuzuje ošetřující lékař pro každou pojištěnou činnost samostatně.
 7. Informace o nemocenském pojištění a kontakty naleznete na webových stránkách ČSSZ.
 8. Call centrum nemocenského pojištění vyřizuje dotazy veřejnosti a poskytuje informace o nemocenském pojištění na telefonním čísle 800 050 248.
 9. Klientům volajícím ze zahraničí je k dispozici telefonní číslo +420 257 066 077 (hovor z pevné nebo mobilní sítě je volajícímu účtován podle tarifu a platného ceníku jeho operátora).

Online služba

Spustit
Spuštění vyžaduje přihlášení

Co dělat, když...

Zpracování služby nebylo úspěšné?

Důvodem jsou zřejmě chybné vstupní údaje. Službu spusťte znovu s opravenými údaji.

Došlo k chybě systému?

Informujte správce systému.