Informace o druhu a výši vyplacených dávek nemocenského pojištění

Váš prohlížeč - MS Internet Explorer #version# - již nepatří mezi podporované prohlížeče. Doporučujeme přejít na některý jiný prohlížeč, podrobnosti najdete v prohlášení o přístupnosti.

Box - Služba

Informace o druhu a výši vyplacených dávek nemocenského pojištění

Služba poskytuje informace o dávkách nemocenského pojištění, které vyplatily příslušné OSSZ.

Údaje jsou poskytovány o dávkách, na které vznikl nárok v aktuálním roce a 5 let zpětně.

  1. Služba obsahuje údaje o všech druzích dávek nemocenského pojištění, tj. o nemocenském, peněžité pomoci v mateřství, ošetřovném, vyrovnávacím příspěvku v těhotenství a mateřství, dávce otcovské poporodní péče a dlouhodobém ošetřovném, a to v tomto rozsahu:
    • druh dávky, dávka od, dávka do, výše dávky, stav dávky (vyplacena, vrácena), odeslána dne, způsob výplaty, OSSZ zpracovávající dávku, srážka z dávky, výše vyplacené dávky
  2. Služba neobsahuje informace o dávkách nemocenského pojištění příslušníků bezpečnostních sborů a vojáků.
  3. Pro získání potvrzení o vyplacených dávkách nemocenského pojištění můžete využít online službu Potvrzení o druhu a výši vyplacených dávek nemocenského pojištění.
  4. Místní příslušnost OSSZ se pro provádění nemocenského pojištění zaměstnanců řídí sídlem zaměstnavatele, pokud je toto sídlo shodné s místem mzdové účtárny nebo pokud zaměstnavatel mzdovou účtárnu nemá. Pokud není sídlo zaměstnavatele shodné s místem jeho mzdové účtárny, řídí se místní příslušnost místem mzdové účtárny. Místní příslušnost osob samostatně výdělečně činných (OSVČ) a zahraničních zaměstnanců se řídí místem trvalého pobytu, případně místem hlášeného pobytu v ČR. Nemá-li OSVČ či zahraniční zaměstnanec trvalý ani hlášený pobyt, řídí se místní příslušnost místem výkonu samostatné výdělečné činnosti a u zahraničního zaměstnance místem, kde se na území ČR zdržuje. V případě výkonu samostatné výdělečné činnosti na několika místech je místně příslušnou ta OSSZ, v jejímž obvodu převažuje výkon samostatné výdělečné činnosti.
  5. Informace o nemocenském pojištění a kontakty naleznete na webových stránkách ČSSZ.
  6. Call centrum nemocenského pojištění vyřizuje dotazy veřejnosti a poskytuje informace o nemocenském pojištění na telefonním čísle 800 050 248.
  7. Klientům volajícím ze zahraničí je k dispozici telefonní číslo +420 257 066 077 (hovor z pevné nebo mobilní sítě je volajícímu účtován podle tarifu a platného ceníku jeho operátora).

Online služba

Spustit
Spuštění vyžaduje přihlášení

Co dělat, když...

Zpracování služby nebylo úspěšné?

Důvodem jsou zřejmě chybné vstupní údaje. Službu spusťte znovu s opravenými údaji.

Došlo k chybě systému?

Informujte správce systému.