Informace o dočasné pracovní neschopnosti

Váš prohlížeč - MS Internet Explorer #version# - již nepatří mezi podporované prohlížeče. Doporučujeme přejít na některý jiný prohlížeč, podrobnosti najdete v prohlášení o přístupnosti.

Box - Služba

Informace o dočasné pracovní neschopnosti

Služba poskytuje seznam všech dočasných pracovních neschopností pojištěnce, které vznikly v aktuálním roce a 5 let zpětně.

 1. Služba prezentuje následující údaje o dočasné pracovní neschopnosti (DPN):
  • číslo rozhodnutí, DPN od, DPN do, délka případu DPN
 2. Služba poskytuje informace o dočasných pracovních neschopnostech, které vznikly v aktuálním roce a 5 let zpětně.
 3. Služba neobsahuje informace o dočasných pracovních neschopnostech příslušníků bezpečnostních sborů a vojáků.
 4. Pro získání potvrzení o svých dočasných pracovních neschopnostech je možné využít online službu Potvrzení o dočasné pracovní neschopnosti.
 5. Dočasnou pracovní neschopností se rozumí stav, který pro poruchu zdraví nebo jiné důvody uvedené v zákoně č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, neumožňuje pojištěnci
  1. vykonávat dosavadní pojištěnou činnost a trvá-li porucha zdraví déle než 180 kalendářních dní, i jinou než dosavadní pojištěnou činnost,
  2. plnit povinnosti uchazeče o zaměstnání, vznikla-li dočasná pracovní neschopnost v ochranné lhůtě nebo trvá-li dočasná pracovní neschopnost po skončení dosavadní pojištěné činnosti, a to i když pojištěnec není uchazečem o zaměstnání.
 6. O vzniku DPN rozhoduje ošetřující lékař (§ 57 zákona o nemocenském pojištění). O ukončení DPN rozhoduje ošetřující lékař, případně DPN končí ze zákona (§ 59 zákona o nemocenském pojištění).
 7. DPN pojištěnce, který vykonává několik pojištěných činností, posuzuje ošetřující lékař pro každou pojištěnou činnost samostatně.
 8. Informace o nemocenském pojištění a kontakty naleznete na webových stránkách ČSSZ.
 9. Call centrum nemocenského pojištění vyřizuje dotazy veřejnosti a poskytuje informace o nemocenském pojištění na telefonním čísle 800 050 248.
 10. Klientům volajícím ze zahraničí je k dispozici telefonní číslo +420 257 066 077 (hovor z pevné nebo mobilní sítě je volajícímu účtován podle tarifu a platného ceníku jeho operátora).

Online služba

Spustit
Spuštění vyžaduje přihlášení

Co dělat, když...

Zpracování služby nebylo úspěšné?

Důvodem jsou zřejmě chybné vstupní údaje. Službu spusťte znovu s opravenými údaji.

Došlo k chybě systému?

Informujte správce systému.