Informace o pojistných vztazích zaměstnance

Váš prohlížeč - MS Internet Explorer #version# - již nepatří mezi podporované prohlížeče. Doporučujeme přejít na některý jiný prohlížeč, podrobnosti najdete v prohlášení o přístupnosti.

Box - Služba

Informace o pojistných vztazích zaměstnance

Služba poskytuje informace o všech pojistných vztazích zaměstnance, které ČSSZ eviduje ve svém centrálním registru od 1. 7. 2005.

  1. Služba prezentuje následující informace:
    • údaje o zaměstnavateli, datum vzniku pojistného vztahu, datum zániku pojistného vztahu, druh činnosti (který uvedl zaměstnavatel na tiskopisu Oznámení o nástupu do zaměstnání)
  2. Pojistným vztahem se rozumí zaměstnání vykonávané za podmínek zakládajících účast na nemocenském pojištění.
  3. Vznik a zánik nemocenského pojištění zaměstnanců upravuje zákon o nemocenském pojištění (§ 10 zákona č. 187/2006 Sb.).
  4. Bližší informace o podmínkách účasti na nemocenském pojištění naleznete na webových stránkách ČSSZ.
  5. Call centrum nemocenského pojištění vyřizuje dotazy veřejnosti a poskytuje informace o nemocenském pojištění na telefonním čísle 800 050 248.
  6. Klientům volajícím ze zahraničí je k dispozici telefonní číslo +420 257 066 077 (hovor z pevné nebo mobilní sítě je volajícímu účtován podle tarifu a platného ceníku jeho operátora).

Online služba

Spustit
Spuštění vyžaduje přihlášení

Co dělat, když...

Zpracování služby nebylo úspěšné?

Důvodem jsou zřejmě chybné vstupní údaje. Službu spusťte znovu s opravenými údaji.

Došlo k chybě systému?

Informujte správce systému.

Nezobrazila se informace o pojištěné činnosti, ačkoliv máte uzavřenou pracovní smlouvu a do zaměstnání jste nastoupil/a?

Doporučujeme obrátit se na místně příslušnou OSSZ, která provádí nemocenské pojištění zaměstnanců zaměstnavatele, u kterého vykonáváte pojištěnou činnost. Místní příslušnost OSSZ se pro provádění nemocenského pojištění zaměstnanců řídí sídlem zaměstnavatele, pokud je toto sídlo shodné s místem mzdové účtárny nebo pokud zaměstnavatel mzdovou účtárnu nemá. Pokud není sídlo zaměstnavatele shodné s místem jeho mzdové účtárny, řídí se místní příslušnost místem mzdové účtárny. Kontakty naleznete na webových stránkách ČSSZ.