Informace o stavu a průběhu vyřizování žádosti o dávku nemocenského pojištění

Váš prohlížeč - MS Internet Explorer #version# - již nepatří mezi podporované prohlížeče. Doporučujeme přejít na některý jiný prohlížeč, podrobnosti najdete v prohlášení o přístupnosti.

Box - Služba

Informace o stavu a průběhu vyřizování žádosti o dávku nemocenského pojištění

Služba poskytuje seznam žádostí o dávky nemocenského pojištění, které zpracovávají místně příslušné OSSZ.

Údaje jsou poskytovány o dávkách, na které vznikl nárok v aktuálním roce a 5 let zpětně.

 1. Služba podává informace o stavu řízení všech druhů dávek nemocenského pojištění, tj. o nemocenském, peněžité pomoci v mateřství, ošetřovném, vyrovnávacím příspěvku v těhotenství a mateřství, a o dávce otcovské poporodní péče a dlouhodobém ošetřovném, a to v tomto rozsahu:
  • druh dávky, dávka od, dávka do, OSSZ zpracovávající dávku a stav dávky.

   Stav vyřizování dávky může být následující:
   žádost o dávku přijata – na OSSZ byl doručen doklad zakládající nárok na dávku,
   žádost o dávku se vyřizuje – OSSZ posuzuje nárok na dávku a její výplatu, nebo
   žádost o dávku vyřízena – OSSZ odeslala dávku k výplatě.

 2. Služba neobsahuje informace o žádostech o dávky nemocenského pojištění příslušníků bezpečnostních sborů a vojáků.
 3. Místní příslušnost OSSZ se pro provádění nemocenského pojištění zaměstnanců řídí sídlem zaměstnavatele, pokud je toto sídlo shodné s místem mzdové účtárny nebo pokud zaměstnavatel mzdovou účtárnu nemá. Pokud není sídlo zaměstnavatele shodné s místem jeho mzdové účtárny, řídí se místní příslušnost místem mzdové účtárny. Místní příslušnost osob samostatně výdělečně činných (OSVČ) a zahraničních zaměstnanců se řídí místem trvalého pobytu, případně místem hlášeného pobytu v ČR. Nemá-li OSVČ či zahraniční zaměstnanec trvalý ani hlášený pobyt, řídí se místní příslušnost místem výkonu samostatné výdělečné činnosti a u zahraničního zaměstnance místem, kde se na území ČR zdržuje. V případě výkonu samostatné výdělečné činnosti na několika místech je místně příslušnou ta OSSZ, v jejímž obvodu převažuje výkon samostatné výdělečné činnosti.
 4. Informace o nemocenském pojištění a kontakty naleznete na webových stránkách ČSSZ.
 5. Call centrum nemocenského pojištění vyřizuje dotazy veřejnosti a poskytuje informace o nemocenském pojištění na telefonním čísle 800 050 248.
 6. Klientům volajícím ze zahraničí je k dispozici telefonní číslo +420 257 066 077 (hovor z pevné nebo mobilní sítě je volajícímu účtován podle tarifu a platného ceníku jeho operátora).

Online služba

Spustit
Spuštění vyžaduje přihlášení

Co dělat, když...

Zpracování služby nebylo úspěšné?

Důvodem jsou zřejmě chybné vstupní údaje. Službu spusťte znovu s opravenými údaji.

Došlo k chybě systému?

Informujte správce systému.