Žádost o informativní osobní list důchodového pojištění

Váš prohlížeč - MS Internet Explorer #version# - již nepatří mezi podporované prohlížeče. Doporučujeme přejít na některý jiný prohlížeč, podrobnosti najdete v prohlášení o přístupnosti.

Box - Služba

Žádost o informativní osobní list důchodového pojištění

Služba umožňuje podání žádosti o sestavení informativního osobního listu důchodového pojištění, tzv. informativního listu. Informativní list obsahuje přehled dob důchodového pojištění (zaměstnání), případně náhradních dob pojištění, uložených v evidenci ČSSZ, a za dobu od roku 1986 obsahuje i přehled vyměřovacích základů a vyloučených dob. Právo na zpracování informativního listu máte jednou za kalendářní rok.

Informativní osobní list důchodového pojištění bude k nahlédnutí prostřednictvím služby Náhled na informativní osobní list důchodového pojištění, případně bude zaslán do datové schránky, pokud bude uvedena při podání žádosti. Informativní list bude vyhotoven do 90 dnů ode dne doručení žádosti.

Více o informativním osobním listě důchodového pojištění naleznete v dokumentu Vysvětlení k informativnímu osobnímu listu důchodového pojištění (PDF 386,8 kB).

Online služba

Spustit
Spuštění vyžaduje přihlášení

Co dělat, když...

Zpracování služby nebylo úspěšné?

Důvodem jsou zřejmě chybné vstupní údaje. Službu spusťte znovu s opravenými údaji.

Došlo k chybě systému?

Informujte správce systému.

Již jsem požádal/a o sestavení informativního listu, ale ještě mi nebyl doručen?

Informativní list vyhotoví ČSSZ do 90 dnů ode dne doručení žádosti (§ 40a zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení). Stav vyřizování své žádosti můžete po přihlášení sledovat pod volbou Moje podání.

Nemám rodné číslo?

Jste-li cizinec, musíte požádat o přidělení rodného čísla Ministerstvo vnitra České republiky. Pokud máte na přechodnou dobu přiděleno evidenční číslo pojištěnce (EČP), pod kterým jste zaevidován/a u ČSSZ, můžete jej použít pro styk s ČSSZ místo rodného čísla.