Správa plných mocí

Váš prohlížeč - MS Internet Explorer #version# - již nepatří mezi podporované prohlížeče. Doporučujeme přejít na některý jiný prohlížeč, podrobnosti najdete v prohlášení o přístupnosti.

Box - Služba

Správa plných mocí

Služba umožňuje vystavit jinému subjektu plnou moc k úkonům a službám ČSSZ. Zaměstnavatel může vystavit plnou moc k úkonům a službám ČSSZ a Úřadu práce České republiky.

Zmocněná fyzická osoba může za zmocnitele využívat online služby ePortálu (po tzv. přehlášení za zmocnitele), k ePortálu se přihlašuje vlastními identifikačními prostředky.

Zmocněná právnická osoba se k ePortálu přihlašuje svou datovou schránkou (jako oprávněná osoba datové schránky PO), za zmocnitele ovšem nemůže využívat online služby ePortálu, není totiž umožněno tzv. přehlášení. Zmocněná PO může po přihlášení k ePortálu zasílat ČSSZ/OSSZ tiskopisy.

Zmocněná PO může pro využívání online služeb ePortálu za zmocnitele určit své zaměstnance, a to za pomocí tiskopisu Oznámení o zmocnění k úkonům a službám ČSSZ a Úřadu práce ČR (pro zmocněnou osobu). Určení zaměstnanci pro přístup k ePortálu použijí vlastní identifikační prostředky a je jim umožněno se za zmocnitele tzv. přehlásit a dle rozsahu zmocnění uděleného zmocněné PO využívat i online služby.

Online služba

Spustit
Spuštění vyžaduje přihlášení

Co dělat, když...

Zpracování služby nebylo úspěšné?

Důvodem jsou zřejmě chybné vstupní údaje. Službu spusťte znovu s opravenými údaji.

Došlo k chybě systému?

Informujte správce systému.