Potvrzení o druhu a výši vyplacených dávek nemocenského pojištění

Váš prohlížeč - MS Internet Explorer #version# - již nepatří mezi podporované prohlížeče. Doporučujeme přejít na některý jiný prohlížeč, podrobnosti najdete v prohlášení o přístupnosti.

Box - Služba

Potvrzení o druhu a výši vyplacených dávek nemocenského pojištění

Služba umožňuje podání žádosti o vydání potvrzení o druhu a výši dávek nemocenského pojištění, které byly vyplaceny po 1. 1. 2010.

Pro náhled na přehled vyplacených dávek nemocenského pojištění můžete využít online službu Informace o druhu a výši vyplacených dávek nemocenského pojištění.

 1. Potvrzení obsahuje údaje o všech druzích dávek nemocenského pojištění, tj. nemocenském, peněžité pomoci v mateřství, dávce otcovské poporodní péče, ošetřovném, dlouhodobém ošetřovném a vyrovnávacím příspěvku v těhotenství a mateřství, které byly pojištěnci vyplaceny.
 2. Služba neobsahuje informace o dávkách nemocenského pojištění příslušníků bezpečnostních sborů a vojáků.
 3. Před odesláním žádosti si zvolte způsob, jakým má být potvrzení o druhu a výši vyplacených dávek nemocenského pojištění doručeno:
  • doručení na zadanou poštovní adresu,
  • doručení do datové schránky,
  • osobní převzetí.
 4. Potvrzení o druhu a výši vyplacených dávek nemocenského pojištění vydává na základě žádosti příslušná OSSZ. Potvrzení bude příslušnou OSSZ zasláno nebo připraveno k vyzvednutí do 30 dnů ode dne obdržení žádosti.
 5. Místní příslušnost OSSZ se pro provádění nemocenského pojištění zaměstnanců řídí sídlem zaměstnavatele, pokud je toto sídlo shodné s místem mzdové účtárny nebo pokud zaměstnavatel mzdovou účtárnu nemá. Pokud není sídlo zaměstnavatele shodné s místem jeho mzdové účtárny, řídí se místní příslušnost místem mzdové účtárny. Místní příslušnost osob samostatně výdělečně činných (OSVČ) a zahraničních zaměstnanců se řídí místem trvalého pobytu, případně místem hlášeného pobytu v ČR. Nemá-li OSVČ či zahraniční zaměstnanec trvalý ani hlášený pobyt, řídí se místní příslušnost místem výkonu samostatné výdělečné činnosti a u zahraničního zaměstnance místem, kde se na území ČR zdržuje. V případě výkonu samostatné výdělečné činnosti na několika místech je místně příslušnou ta OSSZ, v jejímž obvodu převažuje výkon samostatné výdělečné činnosti.
 6. Informace o nemocenském pojištění a kontakty naleznete na webových stránkách ČSSZ.
 7. Call centrum nemocenského pojištění vyřizuje dotazy veřejnosti a poskytuje informace o nemocenském pojištění na telefonním čísle 800 050 248.
 8. Klientům volajícím ze zahraničí je k dispozici telefonní číslo +420 257 066 077 (hovor z pevné nebo mobilní sítě je volajícímu účtován podle tarifu a platného ceníku jeho operátora).

Online služba

Spustit
Spuštění vyžaduje přihlášení

Co dělat, když...

Zpracování služby nebylo úspěšné?

Důvodem jsou zřejmě chybné vstupní údaje. Službu spusťte znovu s opravenými údaji.

Došlo k chybě systému?

Informujte správce systému.