Informace o výši a druhu pobíraného důchodu

Váš prohlížeč - MS Internet Explorer #version# - již nepatří mezi podporované prohlížeče. Doporučujeme přejít na některý jiný prohlížeč, podrobnosti najdete v prohlášení o přístupnosti.

Box - Služba

Informace o výši a druhu pobíraného důchodu

Služba poskytuje informace o výši a druhu aktuálně pobíraných dávek důchodového pojištění (včetně příplatků, příspěvků a individuálního připojištění, které jsou vypláceny spolu s důchodem) a o posledním termínu měsíčně odesílané výplaty k určenému dni splatnosti, a to za zpětné období max. 3 kalendářních měsíců.

Služba neposkytuje informace o případných srážkách z dávek důchodového pojištění, které podá místně příslušná OSSZ, ani o zvoleném způsobu výplaty. Zobrazené informace lze vytisknout, případně uložit na Vašem počítači. Doklad má pouze informativní charakter a nenahrazuje Potvrzení o výši a druhu pobíraného důchodu.

  1. Přístup k informacím je prostřednictvím online služby umožněn pouze u pravidelně měsíčně odesílaných výplat důchodů oprávněným příjemcům v České republice.
  2. Služba neumožnuje náhled na výplaty důchodů zajišťované formou doplatků (např. na přechodnou adresu, výplaty do věznic), na výplaty vyplácené jiným příjemcům, na výplaty cizincům na účty v České republice ani na všechny druhy výplat do ciziny. Pro tyto případy lze využít službu Potvrzení o výši a druhu pobíraného důchodu.
  3. Informace o výplatách dávek důchodového pojištění naleznete na webových stránkách ČSSZ.

Online služba

Spustit
Spuštění vyžaduje přihlášení

Co dělat, když...

Zpracování služby nebylo úspěšné?

Důvodem jsou zřejmě chybné vstupní údaje. Službu spusťte znovu s opravenými údaji.

Došlo k chybě systému?

Informujte správce systému.

Informace o druhu a výši pobíraného důchodu se nezobrazuje, ačkoliv důchod pobíráte?

Pokud obdržíte informaci, že požadovaná data nebyla nalezena, ačkoliv dávky důchodového pojištění pobíráte, jedná se o situaci, kdy vzhledem ke specifickým podmínkám výplaty nelze poskytnout informace o druhu a výši pobíraného důchodu prostřednictvím této online služby. V takovém případě můžete využít službu Potvrzení o výši a druhu pobíraného důchodu. Potvrzení Vám bude zasláno nejpozději do 30 dnů od podání žádosti.

Je zobrazená částka vyšší než částka důchodu, která je skutečně vyplácena?

Služba neposkytuje informace o srážkách z dávek důchodového pojištění. Informace o nich podá místně příslušná OSSZ. Kontakty naleznete na webových stránkách ČSSZ.