Úvod

showHlaseni: true

Aktuálně řešíte

Tiskopisy

Box - Tiskopisy

Přehled o příjmech a výdajích OSVČ za rok 2021

Přehled o výši pojistného od března 2021

Evidenční list důchodového pojištění od roku 2012

Oznámení o nástupu do zaměstnání (skončení zaměstnání)

Žádost o informativní osobní list důchodového pojištění

Žádost o zařízení výplaty důchodu poukazem na účet v České republice - majitel účtu

Služby pro zaměstnavatele

Box - Služby pro zaměstnavatele

Informace o dočasné pracovní neschopnosti zaměstnance

Přehled zpracovaných podání o dočasné pracovní neschopnosti zaměstnanců

Přehled dočasné pracovní neschopnosti zaměstnanců

Služby pro pojištěnce

Box - Služby pro pojištěnce

Informativní důchodová aplikace

Žádost o informativní osobní list důchodového pojištění

Informativní výpočet starobního důchodu