Upozornění

Vážení klienti,
interaktivní tiskopisy ČSSZ můžete nově odesílat i bez použití elektronického podpisu. Stačí, když se do ePortálu ČSSZ přihlásíte prostřednictvím tzv. eObčanky (od 1. 7. 2018 nový elektronický občanský průkaz s čipem) nebo uživatelského účtu (jméno, heslo, SMS kód se aktivuje na www.eidentita.cz) – vyberete po přihlášení v záložce „NIA“. Elektronické podání bez použití elektronického podpisu mohou využít i oprávnění držitelé datových schránek, není však dostupný pro klienty v roli pověřeného uživatele nebo administrátora datové schránky.
Vyplněný tiskopis elektronicky – bez použití elektronického podpisu - odešlete pomocí tlačítka „Odeslat přes ePortál“, průběh a výsledek jeho zpracování můžete sledovat v záložce „Moje podání“.