Úvod

Váš prohlížeč - MS Internet Explorer #version# - již nepatří mezi podporované prohlížeče. Doporučujeme přejít na některý jiný prohlížeč, podrobnosti najdete v prohlášení o přístupnosti.

Aktuálně řešíte

 • Informace o zaplacených zálohách na důchodové pojištění OSVČ

  Zjistit více
 • Přehled o příjmech a výdajích OSVČ za rok 2023

  Zjistit více
 • Запит на оцінку стану здоров’я для цілей Закону № 66/2022 Збірки законів

  Zjistit více
 • Uplatnění nároku na dávku důchodového pojištění

  Zjistit více
 • Potvrzení pro slevu na jízdném pro poživatele invalidního důchodu třetího stupně

  Zjistit více

Pro zaměstnavatele

Box - Pro zaměstnavatele

Milostivé léto v podmínkách ČSSZ – zaměstnavatel

Přehled zpracovaných podání o dočasné pracovní neschopnosti zaměstnanců

Přehled o výši pojistného od ledna 2023

Pro OSVČ

Box - Pro OSVČ

Informace o zaplacených zálohách na důchodové pojištění OSVČ

Přehled o příjmech a výdajích OSVČ za rok 2023

Stav pohledávek na pojistném, penále a pokutách OSVČ

Pro pojištěnce

Box - Pro pojištěnce

Informativní důchodová aplikace

Žádost o informativní osobní list důchodového pojištění

Informace o stavu a průběhu vyřizování žádosti o dávku nemocenského pojištění

Pro lékaře

Box - Pro lékaře

Oznámení kvalifikovaného certifikátu (USRCERT)

Lékařský nález pro posouzení zdravotního stavu ve věcech sociálního zabezpečení

Potvrzení o hospitalizaci dítěte ze zdravotních důvodů na straně dítěte nebo matky dítěte

Pro poživatele důchodu

Box - Pro poživatele důchodu

Žádost o zvýšení starobního důchodu v souvislosti s výkonem výdělečné činnosti

Žádost o zařízení výplaty důchodu poukazem na účet v České republice - majitel účtu

Hlášení změny adresy nebo jména a příjmení

Pro zařízení sociálních služeb

Box - Pro zařízení sociálních služeb

Žádost o provádění výplaty dávek důchodového pojištění dle § 116c zákona č. 582/1991 Sb.

Hlášení o úmrtí klienta/klientky v zařízení sociálních služeb

Hlášení o ukončení pobytu klienta/klientky v zařízení sociálních služeb