Hlášení o úmrtí klienta/klientky v zařízení sociálních služeb

Váš prohlížeč - MS Internet Explorer #version# - již nepatří mezi podporované prohlížeče. Doporučujeme přejít na některý jiný prohlížeč, podrobnosti najdete v prohlášení o přístupnosti.

Box - Tiskopis

Hlášení o úmrtí klienta/klientky v zařízení sociálních služeb

Tímto tiskopisem oznamují zařízení sociálních služeb (dále jen „ZSS“) pouze úmrtí klienta. Ukončení pobytu klienta z důvodu úmrtí musí být ČSSZ oznámeno vždy, a to bez ohledu na způsob výplaty jeho důchodu.

K oznámení jiných důvodů ukončení pobytu klienta v ZSS slouží tiskopis Hlášení o ukončení pobytu klienta/klientky v zařízení sociálních služeb.

Hlášení je třeba zaslat ČSSZ do dvou dnů po dni úmrtí klienta v zařízení sociálních služeb.

​​​​​​Tiskopis lze podat písemně nebo datovou zprávou zaslanou prostřednictvím informačního systému datových schránek do datové schránky ČSSZ ID: 49kaiq3, příp. e-mailem v elektronické podobě podepsané uznávaným elektronickým podpisem na adresu: posta@cssz.cz.

žárovka

Přihlaste se a vyplňte snadněji

Pokud jste se přihlásil/a, údaje registrované o Vaší osobě budou po otevření tiskopisu vyplněny automaticky.

Přihlaste se