Potvrzení o hospitalizaci dítěte ze zdravotních důvodů na straně dítěte nebo matky dítěte

Váš prohlížeč - MS Internet Explorer #version# - již nepatří mezi podporované prohlížeče. Doporučujeme přejít na některý jiný prohlížeč, podrobnosti najdete v prohlášení o přístupnosti.

Box - Tiskopis

Potvrzení o hospitalizaci dítěte ze zdravotních důvodů na straně dítěte nebo matky dítěte

Tiskopis je určen pro pojištěnce (otce dítěte) jako příloha k tiskopisu Žádost o dávku otcovské poporodní péče (otcovskou) v případě, kdy nastupuje na otcovskou po uplynutí 6 týdnů ode dne porodu dítěte vzhledem ke skutečnosti, že dítě bylo hospitalizováno ze zdravotních důvodů na straně dítěte nebo matky dítěte a tato hospitalizace začala v období 6 týdnů ode dne porodu.

Hospitalizaci dítěte včetně uvedení období jejího trvání osvědčuje na tiskopisu ošetřující lékař poskytovatele zdravotních služeb lůžkové péče (v souladu s ustanovením § 67a zákona č. 187/2006 Sb.), a to na základě žádosti pojištěnce (otce dítěte) nebo matky dítěte.

žárovka

Přihlaste se a vyplňte snadněji

Pokud jste se přihlásil/a, údaje registrované o Vaší osobě budou po otevření tiskopisu vyplněny automaticky.

Přihlaste se