Přehled zpracovaných podání o dočasné pracovní neschopnosti zaměstnanců

Váš prohlížeč - MS Internet Explorer #version# - již nepatří mezi podporované prohlížeče. Doporučujeme přejít na některý jiný prohlížeč, podrobnosti najdete v prohlášení o přístupnosti.

Box - Služba

Přehled zpracovaných podání o dočasné pracovní neschopnosti zaměstnanců

Služba zobrazí pro vybranou mzdovou účtárnu (variabilní symbol) a za zvolené období přehled všech zpracovaných podání o vzniku, potvrzení trvání a ukončení dočasné pracovní neschopnosti (DPN) jeho zaměstnanců, o změnách rozhodných údajů, případně o stornování DPN.

Službou jsou prezentovány údaje ve stejném rozsahu, jako je tomu v případě zasílání notifikací do datové schránky určené zaměstnavatelem (o zasílání notifikací lze požádat tiskopisem nebo online službou).

Služba poskytuje informace o DPN, které vznikly po 1. 1. 2020, nejdéle 3 měsíce zpětně (tj. údaje o podáních zpracovaných v aktuálním měsíci a ve třech předchozích měsících). Interval vyhledávání je max. 31 dnů. Údaje jsou poskytovány pouze v rozsahu, který se vztahuje k době trvání zaměstnání.

  1. Služba prezentuje u každého podání následující údaje:
    • RČ, příjmení a jméno, číslo rozhodnutí, dle typu podání datum vzniku DPN, nebo datum, ke kterému je potvrzeno její trvání, nebo datum jejího ukončení, datum a čas zpracování podání
    • je možné zobrazit i detailní informace ve formátu PDF a XML (zobrazí se obsah příslušné notifikace, zaměstnavatel může pro získávání informací využít tuto službu, může si ale také požádat o zasílání notifikací do jím určené datové schránky).
  2. O vzniku dočasné pracovní neschopnosti rozhoduje ošetřující lékař (§ 57 zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění).
  3. O ukončení dočasné pracovní neschopnosti rozhoduje ošetřující lékař, případně dočasná pracovní neschopnost končí ze zákona (§ 59 zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění).
  4. Místní příslušnost OSSZ se pro provádění nemocenského pojištění zaměstnanců řídí sídlem zaměstnavatele, pokud je toto sídlo shodné s místem mzdové účtárny nebo pokud zaměstnavatel mzdovou účtárnu nemá. Pokud není sídlo zaměstnavatele shodné s místem jeho mzdové účtárny, řídí se místní příslušnost místem mzdové účtárny.
  5. Informace o nemocenském pojištění a kontakty naleznete na webových stránkách ČSSZ.

Online služba

Spustit
Spuštění vyžaduje přihlášení

Co dělat, když...

Zpracování služby nebylo úspěšné?

Důvodem jsou zřejmě chybné vstupní údaje. Službu spusťte znovu s opravenými údaji.

Došlo k chybě systému?

Informujte správce systému.